Fördröj branden med hjälp utav brandskyddsmålning

Att säkerställa att man har ett bra brandskydd är viktigt, oavsett vad det gäller för slags fastighet. Genom olika åtgärder kan man skapa ett tryggt, säkert och aktivt brandskydd.

Det kanske kan låta lite konstigt för den som aldrig har hört talas om det tidigare, brandskyddsmålning. Men det är självklart inte någon vanlig målarfärg man målar med, utan det är en speciell målarfärg som fungerar på ett mycket smart sätt. Färgen som man målar med sväller och det bildas ett värmeisolerande och nästan poröst skikt på platsen där man har målat. Det är detta som skyddar väggarna och det material som de är byggda med. Det kan vara trä, stål och andra slags material som finns i väggar och golv. Man kan med fördel måla även källare och vindsutrymmen med denna typ målarfärg. Det kan låta knasigt kanske men det fungerar faktiskt. Genom att måla med denna färg så skyddas rummen och huset där det börjar brinna.

Det handlar om att fördröja eldens framfart

Det handlar inte om att elden kan släckas genom denna brandskyddsmålning, det handlar om att man vill fördröja spridningen av elden. Brandskyddsmålning är ingenting som man kanske använder sig utav som brandskydd i en vanlig bostad eller villa. Det handlar om större utrymmen som sjukhus eller andra lokaler där det vistas mycket människor. Om man brandskyddsmålar ett hus eller fastighet så ger man extra tid för brandkår att hinna dit och kunna släcka elden. Man ger även människorna i huset tid att hinna ta sig ut innan elden sprider sig i byggnaden. Det går väldigt snabbt när elden väl får fart, men genom denna typ av brandsäkring kan man fördröja spridningen av elden.

Ta hjälp av experter när ni ska brandskyddsmåla

Se till att inte göra någonting själv utan att först ha varit i kontakt med en expert inom området. Det är viktigt att det blir gjort, men någonting som är ännu viktigare är naturligtvis att det blir gjort på korrekt sätt. Om det är fel utfört så kommer det inte att hjälpa och eldens framfart stoppas inte. Man behöver använda sig av rätt slags produkter när man ska brandskyddsmåla, och det kan lätt bli fel om man inte vet vilken man ska ha. Vill man ha en särskild färg på väggen kan man sedan måla över skyddsfärgen. Men även då behöver man veta vilka färger som är okej att använda och inte. Läs mer om brandskyddsmålning på denna hemsida: https://www.brandskyddsmålning.net

5 Jul 2020