Entresol - ett sätt att bygga ut lokaler

Om dina lagerlokaler börjar bli för trånga, behöver du inte alltid flytta till nya eller bygga ut. Har du en lokal med högt i tak, kan du installera entresol.

Du är företagsledare i ett snabbväxande företag. För dina medarbetare brukar du framhålla att det är fritt fram för åsikter, eftersom ni har högt i tak. Detta gäller inte bara bildligt utan även bokstavligt. Företaget har lager i en byggnad, som egentligen byggdes för en annan verksamhet.

Ibland har du irriterat dig på att lagerlokalen kräver mycket energi för uppvärmning. Det höga taket ger ju stor volym. Men nu blir takhöjden till en fördel. Bolagets lageryta börjar bli för liten och ni behöver mer plats för er expanderande verksamhet. Det skulle mycket väl gå att bygga en mellanvåning inuti den befintliga byggnaden.

Entresol - ett reptrick inom byggteknik

Du är väldigt nöjd med din idé till utbyggnad och kontaktar ett företag som kan entresol. De går igenom lokalen och föreslår en lösning. Ett entresolplan kan byggas utan att några infästningar behöver göras i den befintliga byggnaden. Den nya mellanvåningen monteras som en fribärande konstruktion. I de flesta fall behövs inte ens bygglov.

Ett entresolplan står på pelare och har snedsteg från golv till tak. För att nå mellanvåningen monteras trappa eller hiss. Givetvis måste installationen planeras så att trappor, pelare och olika genomföringar för el och VVS placeras så att framkomligheten i lokalen blir bra. En stor fördel med ett entresolplan är, att det kan installeras på en relativt kort tid.

26 Oct 2022