En kontrollansvarig bistår och hjälper

En vanlig missuppfattning gällande en kontrollansvarig och det jobb som en sådan utför handlar om att det är en onödig kostnad som dessutom har makt att stänga ner den byggnation som man som byggherre drömmer om att genomföra. Kort sagt; man ser kostnaden för en kontrollansvarig som en utgift där bara en massa bekymmer står skrivet på notan. Ingenting kunde egentligen vara mer fel. Som byggherre ska man istället se en kontrollansvarig som en förlängd arm i sitt eget bygge.

Om vi som exempel på detta säger att det handlar om ett större byggprojekt i Stockholm där ett lägenhetshus ska byggas och där femtio anställda jobbar. Där har en byggherre nytta av att den person han utsett till kontrollansvarig dels sätter upp en kontrollplan som de anställda på bygget ska förhålla sig till. Denna kontrollplan gäller både säkerhet för de anställda, den involverar hur arbetet ska se – ordningsföljd med mera – samt säkerställer att alla vedertagna regler och lagar följs.

Kort sagt; en kontrollplan är det dom gör att byggnationen i slutändan sker utan risk och att bygget i fråga blir så bra som möjligt. Vidare så jobbar en kontrollansvarig med regelbundna kontroller av hur bygget förflyter och genom små stickprov – oanmälda sådana – så kan han också se till att den kontrollplan han satt ihop också följs. Skulle en kontrollansvarig komma till ett bygge i Stockholm och upptäcka att arbetarna där struntar i kontrollplanen och jobbar helt enligt andra – felaktiga och farliga – premisser så kommer i första hand byggherren att bli informerad och – om överträdelsen är grövre – så kommer även byggnadsnämnden i Stockholm att få veta vad som hänt och i vilken skala. Det som många byggherrar gör fel är således att man bara ser till kostnaden och inte resultatet – ett resultat som alltid blir bättre i slutändan; förutsatt naturligtvis att den angivna kontrollplanen följs.

Utse en kontrollansvarig du gillar

I valet av kontrollansvarig så kan man som byggherre – speciellt i Stockholm där det finns många verksamma sådana på marknaden – luta sig mot några små tips. Det första gäller kompetensen och innebär att man kollar upp denne verkligen har certifikat. Sedan 2013 så måste en kontrollansvarig ha – och visa upp – ett certifikat utfärdat av något av branschorganen. Detta är nummer ett och om vi tar oss vidare så handlar det om erfarenhet.

Det vill säga; anlita gärna en kontrollansvarig som har egen vana av byggnadsbranschen och som dessutom har vana av ett liknande projekt som det man själv vill bygga. Detta underlättar arbetet med kontrollplanen vi nämnde ovan.

Nummer tre handlar här om att anlita en kontrollansvarig som man gillar. Menas med detta – i och med att kontakten mellan en byggherre och en kontrollansvarig kommer att ske regelbundet så är personkemin viktig. Dessutom – är projektet stort så kommer man att träffas under en lång tid framöver också och då blir relationen än viktigare. Läs mer och kontakta erfarna och välutbildade kontrollansvariga byggpartners i Stockholm.

6 Oct 2017