Det är inte alltid man får ta ner träd på den egna tomten

Funderar ni på att ta ner ett träd som skuggar uteplatsen? Innan man tar fram sågen gäller det att ta reda på om man verkligen får ta ner trädet, men det finns även andra saker att tänka på.

Även om trädet står på den egna tomten är det inte alls säkert att man får ta ner det. Man kan behöva ansöka om tillstånd först. Kanske ingår träden i detaljplanen för området eller så har man en tomt med strandskydd. Då måste man först höra med kommunen om man får ta ner trädet. Det gäller även att veta exakt var tomtgränsen går, för man får absolut inte ta ner träd på kommunens eller grannens mark.

Nyttan med träd

Det tar tid för ett träd att växa sig stort och man gör bäst i att tänka mer än en gång innan man bestämmer sig för att ta ner det. Träd fyller även många bra funktioner som vi kanske inte alltid tänker på. Förutom att de är vackra, ger skugga, renar luften och skyddar mot både buller och översvämningar så är de en viktig miljö för både insekter och fåglar. Troligtvis planterades träden en gång i tiden av en särskild anledning. Träd skyddar nämligen både mot stekande sol och vind samt att de hjälper till att hålla fastighetens energiförbrukning nere. Träd dricker också en hel del vatten och är därför bra på att avleda fukt, vilket kan göra att man slipper jobbiga översvämningar på tomten eller i källaren.

Ta hjälp av en arborist

Självfallet finns det även tillfällen då det är bra att ta ner träd. Sjuka träd blir ofta försvagade och får döda grenar, röta och svampangrepp. Dessa gör man bäst i att ta ner då de även kan utgöra en fara för andra om de skulle knäckas. Träd kan även växa sig för stora och riskera att skada tak och fasad på intilliggande fastigheter. Då är det inte alltid man behöver ta ner hela trädet utan det kan ibland räcka med att bara såga ner vissa grenar. En arborist kan hjälp till med att ställa diagnos på sjuka träd, men även att beskära och ta ner träd på ett säkert sätt. Genom att nyttja RUT-avdraget på själva arbetsmomentet kan man dra ner på kostnaden för arboristtjänster. Många gånger kan man även få hjälp med att såga trädet till ved eller att helt få det bortforslat.

4 Nov 2020