Därför ska du välja relining när rören ska fixas

Klassiskt stambyte eller relining? För dig som har en fastighet där rören börjar bli risiga och behöver fixas är frågan fullt befogad. Att byta stammarna är en stor kostnad som förr eller senare måste betalas. Men frågan är om du behöver ta smällen redan nu? I dag finns alternativa metoder som relining. Det innebär att du som äger en fastighet renoverar fastighetens redan befintliga rör och ledningar från insidan istället. Det kan ibland vara en tillräcklig renovering som alternativ till att helt och hållet byta ut hela fastighetens rörsystem.

 

Relining heter också rörinfodring på svenska.  Det innebär alltså att man fixar insidan av risiga rör istället för att helt byta ut dem.

 

Man kan säga att begreppet spänner över lite olika metoder och tillvägagångssätt när det gäller renovering av rör och ledningar. Samtliga metoder på området går dock ut på att restaurera rörledningarna från insidan. Det här är ett mycket bra alternativ för dig som inte fullt ut har behov av genomgående stambyte men ändå vill vara säker på att rören håller. Du kan använda relining som renovering av rör både för ledningar som går i marken likväl som rören som går inuti väggar och andra delar av fastigheten.

 

Relining är mycket billigare än ett stambyte. Det är inte alltid möjligt att välja bort ett stambyte, det beror naturligtvis på i vilket hur slitaget på rörledningarna ser ut. Men i dag är det viktigt att tänka kostnadseffektivt och att försöka få befintliga material att hålla så länge som möjligt. Då är just relining ett gott alternativ till ett stambyte. Relining kan spara fastighetsägaren mycket tid och pengar.

Så går relining till

Metoden relining går ut på att man avlägsnar dåliga rörrester i ledningarna och rensar dem rena. Sedan fodras de rena gamla rören från sin egen insida med ett nytt fräscht material. Det här är ett sätt att bättra på redan befintliga rör och ledningar istället för att byta ut dem. Ungefär som att laga hål i tänderna istället för att dra ut hela tanden.

 

Genom åren har rörledningarna (stammarna) i svenska fastigheter byts ut med jämna mellanrum. Rörstammarna har alltså kasserats när de blivit slitna och fastigheterna har fått helt nya ledningar för avlopp och vatten. Så går ett traditionellt stambyte till i en fastighet.

Ett traditionellt stambyte är en mycket omfattande åtgärd. Väggar, golv och ibland även tak ska öppnas för att de gamla rörledningarna ska blottas och bytas ut.

 

Om du har andra boende i din fastighet, till exempel gäster som betalar hyra måste de i regel temporärt lämna sitt boende under den en tid som bytet av stammar pågår. Ett stort ingrepp för många inblandade som kanske behöver bo i baracker i månader innan stambytet är avklarat och lägenheterna är redo för inflyttning igen. Relining är en mycket enklare och smidigare åtgärd för alla inblandade. Frågan är hur stora ingrepp du och din fastighet behöver för att ha ett väl fungerande rörsystem?

 

För mer information om relining, se: http://www.relinings.se/

3 Feb 2017