Dags för fönsterbyte i BRF

Det är trist när fönstren blir slitna. Men för fastighetsägare är det också oekonomiskt. Därför är det viktigt att i en BRF regelbundet se över fönstren och även göra ett fönsterbyte.

Katarina, som var ordförande i en BRF, hade ansvaret för kontakten med fastighetsskötaren. Denne rapporterade direkt till henne när det var något som måste göras. Därför kom det inte som någon överraskning när fastighetsskötaren informerade om att det var dags för fönsterbyte i BRF.

Hon lovade att skicka ut en offertförfrågan till två företag varav det ena hade anlitats av den förre ägaren. Det enda hon ville göra annorlunda denna gång var att sätta in treglasfönster som de diskuterat på ett föreningsmöte nyligen. Det skulle minska elkostnaderna. En välkommen kostnadsminskning som kom alla till godo.

Fönsterbyte i BRF gjorde skillnad

Det visade sig att den förra ägaren hade rätt. Företaget de anlitat var både effektivt och bäst kostnadsmässigt. Hantverkare kom till fastigheten och monterade fönstren snabbt och utan någon olägenhet för hyresgästerna. Något hon skulle komma ihåg att berömma dem för i ett mejl senare samma dag.

Mycket snart märktes det skillnad i kostnader för huset. Alla som klagat på drag var nu nöjda och glada. Ibland är det enkelt att skapa bättre förutsättningar. I detta fall för de boende som fick det varmare hemma. Dessutom fick det andra positiva effekter när värmen stannade kvar tack vare treglasfönstren, och elkostnaderna i deras BRF minskade. På nästa möte bjöds det på gofika för att fira de nya fönstren.

14 Feb 2022