Bra att känna till om bergvärme

Bergvärme är en uppvärmningsmetod som allt fler svenskar börjar använda sig av. Det är både ett stabilt och miljövänligt sätt att värma upp bostaden med. Effekten från en anläggning är förhållandevis konstant, även när årstiderna växlar. Det här gör att man kan förutse kostnaderna ganska precist. Och just kostnaderna är en annan fördel – bergvärme är billigt. Billigare än många andra uppvärmningsformer.

För dig som funderar på att installera bergvärme till ditt hus, eller för dig som redan har bergvärme men som vill veta mer, finns det ett par saker som kan vara bra eller intressanta att känna till. Djupare hål krävs i norra Sverige Bor du i Norrland och funderar på att installera bergvärme, bör du vara beredd på att du får borra riktigt djupt. Medan man i de sydligare delarna av Sverige kan klara sig med hål så grunda som 60 meter, krävs det ofta betydligt mer än så i Norrland.

Lättare att borra i Mellansverige

Även i de mittersta delarna av Sverige klarar man sig ganska bra utan att behöva borra djupt. I orterna utanför storstäderna (där bergvärme växer stort i popularitet), kring Södertälje utanför Stockholm eller Kungälv utanför Göteborg till exempel, ställs inte lika höga krav på borrningen som i Östersund eller annan nordlig stad. Bidrag kan sökas för bergvärme Om du är på gång med att installera bergvärme, glöm då för all del inte att söka ekonomiskt stöd för det. Installationen av systemet täcks av ROT-avdraget, vilket innebär att en stor del av arbetskostnaden subventioneras av staten.

Tidigare använde många också det så kallade konverteringsbidraget, som gav bidrag till dem som hade direktverkande el och som bytte till vattenburen värme. Man kunda då få upp till 30 % av både material- och arbetskostnader betalda av staten. De här bidragen upphörde dock vid årskiftet 2010 – 2011 och går inte längre att ansöka om.

Än idag har dock vissa län bidrag för dem som byter till mer miljövänlig uppvärmning. Kolla med Länsstyrelsen där du bor innan du gör något större inköp.

Tillstånd krävs för bergvärme i Södertälje

 Tänk på att installation av bergvärme kräver tillstånd. Det här eftersom anläggning kan påverka miljön och dessutom förorena vattentäkter. Ett exempel är den information som finns på Södertälje kommuns hemsida, Södertälje.se. Där kan man också läsa att installation av bergvärme utan tillstånd leder till en avgift på 3 000 kronor.

Tänk på att informationen på sidan riktar sig till boende i Södertälje, med de blanketter och den information som tillgängliggjorts. Kontakta din egen kommun för att säkerställa att du får rätt information. 

Vill du veta mer om bergvärme så kan du även läsa här.

22 Dec 2016