Bergvärme för din bostadsrättsförening - Sänk kostnader och minska klimatpåverkan

Är du en del av en bostadsrättsförening och vill minska föreningens uppvärmningskostnader samtidigt som du vill minska klimatpåverkan? Då kan bergvärme vara lösningen!

Fördelarna med bergvärme

Uppvärmning av flerbostadshus är en dyr och energikrävande process. I dagens globala samhälle, där miljöfrågorna diskuteras allt mer, är det många som söker efter klimatsmarta alternativ för fastighetens uppvärmning. Genom att installera bergvärme kan man både sänka klimatpåverkan och spara pengar samtidigt. Visst, installationen av bergvärme är kostsam, men på grund av dess långa livslängd sparar man mycket pengar på sikt. Återbetalningstiden brukar ligga på ungefär 5-10 år, och sedan är borrhålet dugligt i cirka 50 år. Dessutom är bergvärme ett utmärkt alternativ ur miljösynpunkt. Genom att utnyttja solenergin som lagras i berg, jord eller sjö kan man minska behovet av att producera ny energi.

Hur fungerar det?

Vid installation av bergvärme behöver man borra i berggrunden under fastigheten för att nå värmen. Hålen är vanligtvis 200-300 meter djupa och vattenfyllda rör sänks ner i dem för att värmas upp av den naturliga värmen som finns lagrad där. Detta uppvärmda vatten transporteras sedan genom fastighetens värme- och vattensystem för att värma upp lägenheterna. Vätskan cirkulerar mellan fastigheten och jorden för att hålla värmen. Det är en vanlig missuppfattning att värmen i berget kan ta slut om för många i området borrar, men solenergin är i princip obegränsad. Bergvärme är med andra ord både smidigt och klimatsmart!

Investera och öka värdet på din bostadsrättsförening!

Miljöanpassade fastigheter är idag mer attraktiva på bostadsmarknaden än icke-miljöanpassade. Det är en självklarhet! Om du väljer mellan en fastighet som värms upp med bergvärme och en som värms upp med olja, så är det förstnämnda det naturliga och självklara valet. Om du väljer ett miljövänligt alternativ, sparar du pengar samtidigt. Om din bostadsrättsförening investerar i bergvärme kommer fastighetens värde att öka och om du vill sälja din lägenhet, kommer du att få mer betalt för den. Om du väljer att stanna kvar kommer du på sikt att betala mindre i uppvärmningskostnad.

För mer info om bergvärme, besök denna hemsida: bergvarmestockholm.com

11 May 2023