Ämnet med många användningsområden

Vad är asbest och hur hälsofarligt är det? Bör man sanera bort all asbest eller är det ibland bättre att låta det vara? Får vem som helst hantera asbest eller krävs det speciell utbildning?

Asbest är ett material som tidigare användes inom en mängd olika områden som isolering, ventilation, kakelugnar, eternitskivor på tak och väggar, fönsterbänkar och som golvbeläggningar. Men även i bindningsmedel som fix och fog, fönsterkitt och mattlim. Med andra ord användes asbest mer eller mindre inom de flesta områden och på de flesta platserna inuti och utanpå bostadshusen. Asbest blev ett mycket populärt ämne på grund av sin tålighet och okänslighet för kyla, värme och fukt. Idag saneras asbest bort som finns inomhus men däremot så finns det fortfarande många hus som har eternitskivorna kvar på fasader och tak. En sanering av utsidan är ibland ett svårt beslut att fatta då denna asbest-produkt inte anses skadlig så länge man inte börjar riva i den och den går sönder.

Ett högst cancerogent ämne

När man hanterar asbest så bryts det lätt ut fibrer som kommer in i kroppen via inandningsluften. Dessa fibrer kan finnas i luften under lång tid efter att hanteringen varit och genom inandningsluften hamnar de i lungorna där de är omöjliga att bli av med. Fibrerna upptäcktes vara högst cancerogena och orsakade många sjukdomar och dödsfall innan man förstod sammanhanget. I samband med att man slutade använda asbestbaserade produkter så började man även sanera. Men problemet är att det ofta frigörs mer fibrer vid sanering än om materialet får vara kvar. Av den anledningen sanerar man bara det man måste och att vara asbestsanerare är ett yrke där det krävs speciell utbildning. Rigorösa föreskrifter måste följas och en omfattande skyddsutrustning ska användas.

Hur man hanterar asbest

Om man har, eller tror att man har, asbest i sitt hem så finns det företag som arbetar såväl med utredning som sanering. Det kan vara svårt att veta om det verkligen rör sig om asbest, så vid osäkerhet är det bäst att kontakta en professionell firma för att ta det säkra före det osäkra. När saneringen väl skett så innebär det inte enbart att det skadliga ämnet är borttaget utan även att ämnet hanteras och slutförvaras på ett sätt så att det inte tillför någon skada. Ytorna och rummen där asbesten har funnits rengörs noggrant så att alla risker med att vistas där elimineras.

30 Jun 2020