Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

När du behöver trädfällning i Sollentuna

15 apr 2019

Behöver du fälla träd? Bor du i Sollentuna? Om du bor i Sollentuna och behöver anlita en arborist för en trädfällning där, kan man alltid googla "trädfällning Sollentuna" för att på så sätt få några kontaktuppgifter till dem som arbetar med trädfällning och gör det i Sollentuna. Att fälla träd kan vara nödvändigt om man ska bereda mark antingen för att bygga hus, eller för att anlägga en trädgård. Ibland kan man bara tycka att träden skuggar för mycket eller gör trädgården kall, för mörk eller så kanske man vill bli av med mygg avstånd or och annat som bor i träden. Har man problem med myggor är det en rekommendation att göra sig av med träd.

Mindre träd på tomten

Om man röjer på tomten kan man få öppnare ytor, ljusare ytor och få in solljuset på tomten. E ljusare tomt gör oftast att man vill vistas mer på den. Den ger en bättre trivsel och är mer inbjudande för oss människor. Andra gånger vill man röja på tomten för att man vill få större yta till att bygga. Vill man göra huset större, måste man röja så att det får plats både en större husgrund och maskiner för bygget.

Ta hjälp av arkitekt

Om det är så att man har behov av en utbyggnad av villan och behöver större utrymme är det bästa man kan göra att ta kontakt med en arkitekt och be den personen att se över ritningen över tillbyggnaden. En arkitekt har ju den utbildning som krävs för att tillbyggnaden ska ske på korrekt sätt och kan se till så att tillbyggnaden blir fin och smälter in med resten av byggnaden. Iblande ser man tillbyggnader som är så fula att man önskar att villaägarna skulle riva utbyggnaden och göra om den. Om man anlitar en arkitekt ser den till att materialen harmonierar och formerna blir de rätta.

Kom ihåg viktigt med avstånd

Träd bör inte växa närmare än 5 meter till huset. Det är för att träd kan skada husets källare, rör och dräneringar. Ett träd vars rötter växer stort, kan skada hus. Därför bör träden inte stå närmare än 5 meter till närmaste hus. Har man träd som står närmare huset än 5 meter kan man alltid be en arborist att komma ut och flytta på det trädet. En arborist vet när man kan flytta på träd och när det inte går. Är det ett träd som inte är så gammalt är det fullt möjligt.

Miljövänligt att slipa om golvet

11 apr 2019

Det är ett otroligt slöseri med miljön och ekonomin att riva ut ett befintligt golv, oberoende om det är ett golv av trätiljor, plast, linoleum, parkett eller ett klickgolv. Alla golv blir till sist utslitna. Förr, snarare än senare om det är många människor som använder golvet. Drar man möbler längs golvet går det också snabbare att slita ut det. Då kan golvet bli som nytt igen om du låter slipa om det istället för att riva ut och lägga in ett nytt golv. Att tillverka ett helt nytt golv kräver stor energiåtgång. Det krävs stor energiåtgång för att tillverka tiljor, parkettstavar eller laminatgolv. Det krävs stor åtgång av fossila bränslen att tillverka plastgolv. Det är många som är medvetna om vilka effekter de stora industrier, som tillverkar golv, har på miljön. Då vet man att det alltid bättre för miljön att återanvända det som redan finns.

Så går det till att slipa om golv

Det gäller att ha bra slipmaskiner när man ska slipa om ett helt golv. Det krävs dessutom att en hantverkare är erfaren och vet hur hon, eller han ska hantera slipmaskinen så att golvet blir jämnt slipat och så att ingen del av golvet blir utan slipning. Beroende på vilket slags golv som behöver slipas, bör man sedan göra en efterbehandling av golvet. Är golvet väldigt utslitet, bör man ersätta de utslitna delarna av golvet innan man går vidare till efterbehandlingen. Du vet väl om att man faktiskt kan slipa om nästan alla slags golv, även de moderna plastgolven som man lägger numera, går att slipa om. Huvudsaken är att det finns ett djup på mer än 250 millimeter som går att slipa. Det som händer när man slipar om golvet är att man tar fram en ny yta på golvet, vilket gör att du får tillbaka det ursprungliga golvet.

Efterbehandlingen är viktig

Sedan beror det på materialet på golvet och hur du använder golvet bör du använda olika efterbehandlingsmaterial. Lack om du har ett golv med stor risk för spill, hårdvax om du vill att ådringarna på trägolvet ska synas. Lut och olja om du har ett grovt golv lagt i tiljor. Även plasten bör behandlas med lack, till exempel för att bevara färgerna på det nyslipade golvet. På samma sätt med golv i tiljor, laminat, linoleum eller klickgolv. Alla golven behöver en noggrann efterbehandling eftersom golvet har fått en ny yta och är känsligt för missfärgningar, slag och rispor.

Förbered marken inför bygget

27 mar 2019

Planerar du för en större renovering eller ombyggnad? Du kanske har en villa eller en fastighet. Man kan behöva hjälp med markarbeten i Stockholm vid många olika tillfällen. 

När man ska bygga nytt, renovera eller kanske anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är korrekt utfört och professionellt. Oavsett man anlägga en liten friggebod eller bygg ett stort hus måste marken noga förberedas för att klara tyngden på ett säkert sätt.

Självklart måste även marken vara plan och inte luta. Det är mycket viktigt att markarbetet genomförs korrekt utefter förutsättningarna som finns på platsen.

De allra flesta markarbeten sköts av tunga och kraftiga maskiner för att resultatet ska bli bra. Det är oftast grävmaskiner, schaktmaskiner och olika sorters dumprar som krävs. 

Gör om i trädgården

När det handlar om villaträdgårdar och till exempel uteplatser och altaner så kan det behövas ett omfattande markarbete för att det ska bli ett bra slutresultat.

Man vet aldrig vad som döljer sig under gräsmattan och marken. Beroende på vad som hittas måste man välja rätt metod och vilken material man ska fylla med efteråt.  

När man ska anlägga marksten eller liknande för att göra fint i trädgården gäller samma sak. Men behöver full insyn i processen så det inte uppkommer överraskningar.

Behov av dränering

Dränering vid existerande husgrund är ibland ett måste för att kunna bo kvar. Vatten- och fuktskador kan bli mycket allvarliga om inget görs. Vid en dränering leds vattnet bort och risken för översvämning och vattenskador elemineras. Det finns olika metoder för dränering men det vanligaste är att man gräver upp runt husgrunden och leder bort vattnet via dräneringssrör. 

Grundläggning

Alla byggnader har en bärande del som är ett fundament som ska bära hela byggnaden. Markens kvalitet är avgörande för hållfastheten. Så innan man bygger ett hus måste marken och jorden analyseras noggrant för att veta om den kommer att hålla. Med hjälp av modern teknik kan man se mycket utan att behöva gräva upp marken. 

Men brukar använda sig av två metoder för grundläggning. Dessa är ytgrundläggning och djupgrundläggning.

Den ytliga metoden är är vanligast när vid byggnationer av hus och byggnader på fast undergrund. Man använder sig då av en tunn markplatta direkt på marken. Den blir styv på grund av att man har en sula under de bärande väggarna. 

När det gäller mindre hus går det att grunda med väggsulor och pelarplintar. Det går även att kombinera dessa båda metoder. 

 

Gör badrummet större vid en badrumsrenovering

14 mar 2019

Om du bor i en villa och står inför en badrumsrenovering, så kan det vara ett gyllene tillfälle att bygga ut och göra badrummet större. Många utbyggnader sker just på grund av att man behöver mer plats för kök eller badrum, som på äldre hus ofta kan kännas alltför snålt tilltagna, framför allt badrum. Om vi tar Göteborg som exempel, så har vi i många av de äldre villastäderna, som Örgryte och Lorensberg, många vackra hus men där bostadsytan tyvärr ofta lämnar mycket övrigt att önska för den moderna familjen.

Bättre teknik möjliggör större hus

Anledningen till att man inte byggde stort i onödan förr i tiden har inte så mycket med små tomter att göra som att det helt enkelt är dyrare att värma upp ett större hus. Idag, när vi har betydligt bättre möjligheter att isolera våra hus på ett bättre sätt, är detta inte längre ett stort problem. Nya, bättre fönster och ventilationssystem med återväxling av värme gör att vi kan ha det varmt och skönt i våra hus, trots att vi bygger ut och skapar er utrymme. Det finns med andra ord ingen anledning att fortsätta bo trångt om behovet av mer plats skulle uppstå.

Badrumsrenovering i Göteborg

Att bygga ut huset och göra badrummet större är ett stort projekt, men genom att anlita rätt firma för jobbet kan du få hela arbetet utfört av en och samma entreprenör. Många byggfirmor utför badrumsrenoveringar. Om vi fortsätter med Göteborg som exempel så finns här många firmor som både har byggare, elektriker, VVS-ingenjörer golvläggare och målare knutna till sig. Detta just eftersom de vill kunna erbjuda allt inom bygg i en totalentreprenad och slippa anlita underleverantörer, som gör projektet mer komplicerat och även innebär en merkostnad för kunden.

Ta hjälp med ritningarna

Har du ett litet badrum där du vill utöka golvytan för att kanske få plats med ett badkar, en liten bastu eller kanske bara få lite mer svängrum, så är en tillbyggnad på huset lösningen. Lättast blir det om badrummet ligger på nedervåningen, men det går så klart också att göra en tillbyggnad på två våningar. Du minskar då behovet av golvvärme i badrummet, förutsatt att rummet under badrummet blir isolerat och uppvärmt och inte ett garage, terrass eller dylikt.

En tillbyggnad bör alltid ritas av en arkitekt, åtminstone den färdiga lösningen. Däremot är det väldigt bra om du själv och familjen skissar, funderar och framför era visioner till arkitekten. Även en bra byggfirma kan hjälpa till med skisser på tillbyggnaden och det nya badrummet. Välj en byggfirma som är lätt att ha att göra med och som visar respekt och intresse för era behov och önskemål. Det kommer ni att vinna otroligt mycket på i längden.

Lätt att få bygglov för tillbyggnad i Göteborg

Att få bygglov för en tillbyggnad är i regel inte ett problem, om ert hus inte är särskilt skyddsklassat eller om det står i detaljplanen. Ju bättre planerad och designad tillbyggnaden är, desto lättar blir det att få bygglov. I Göteborgs villakvarter burkar de i regel inte vara några problem att få bygglov om man skickar in en korrekt och väl underbyggd ansökan. Har ni redan anlitat en entreprenör eller en arkitekt när ni skickar in ansökan så är det en stor fördel, eftersom de då kan hjälpa till att fylla i ansökan och se till att allt blir rätt från början.

Läs mer om badrumsrenovering här.

Arbeta med marken innan bygget

2 mar 2019

Har du bestämt dig för att bygga ett helt nytt hus? Grattis, det är en rolig process att vara delaktig i. Det är intressant att få vara med ända från början och se något nytt växa fram. Även om det är ett stort arbete, och det verkligen gäller att få tag i de allra bästa hantverkarna och byggjobbarna som kan göra att huset blir byggt med hög kvalitet, lär man sig bara genom att iaktta hur hantverkarna tänker och gör.

Ska du gör en utbyggnad till ditt hus? Då bör du för det första arbeta med grunden innan du kan gå vidare. Det bästa är att ta markarbetet först. Hur ska du bygga ut grunden? Kan du lägga till en husgrundsplatta? Behöver du bygga ut med en krypgrund? Kan du bygga ut med en källare? Det mesta går att göra, hittar du rätta byggjobbare så kan de se till att förverkliga det som du önskar dig. Oftast är det priset som sätter stopp för det som du önskar göra.

Hur ska utbyggnaden se ut?

Bland det första som du bör ta ställning till är hur själva utbyggnaden ska se ut. Det vanligaste är att man sätter sig vid köksbordet och börjar skissa på ett papper hur man tänker sig utbyggnaden. Men hur kommer den skiss som du har tänkt dig, att se ut i verkligheten? Ibland har man sett utbyggnader som verkligen andas amatör och som ser mycket amatrömässiga ut. Taket hänger inte ihop, fasaden vittnar om att här har man bara rivit och ersatt med nytt material. Ska huset fortfarande se snyggt ut – även med en utbyggnad – bör du anlita en arkitekt som ser till att utbyggnaden smälter in med resten av huset och inte vittnar om att här har någon rivit ut och byggt till. En arkitekt ser till att utbyggnaden smälter in med huset och gör att utbyggnaden ser ut som om den var där ända från början.

Anlita byggföretag med ansvar för grund och mark

När du sedan väl har fått ritningar av en arkitekt är det sedan dags att skrida till verket. Ska du få en stadig utbyggnad bör du arbeta med marken på rätt sätt, men på sätt som inte skadar resten av huset. Anlita därför proffs på markentreprenad som ser till att grunden blir den rätta. När sedan byggjobbarna kommer för att bygga väggar och tak, är det bara för dem att fortsätta arbetet för att någon annan har förberett grunden och lagt en som kommer att hålla länge.

Trött på golvet i ditt garage?

24 feb 2019

Golv i garage är ett ständigt gissel för de som verkligen tillbringar mycket tid i utrymmet. De blir lätt smutsiga, de känns kalla och de ser aldrig riktigt inbjudande ut för ögat. Det här rinner i sin tur över på övriga utrymmen; har man misslyckats med att hålla grunden i ordning så är det också svårt att motivera varför övriga delar av ett garage ska se fint och organiserat ut. Det finns lösningar och under senare år så har det kommit flera stycken olika varianter av golv som är gångbara.

Vi kan för enkelhetens skull säga att du har en betongplatta i ditt garage och att du vill få en fräschare yta att sätta ned skorna på då det är dags att meka med bilen. Nackdelen med detta obehandlade betonggolv är att det suger åt sig vätska och att det är svårt att städa ordentligt. Spiller du exempelvis olja över golvet så är det extremt svårt att få bort fläcken.

Här är våra förslag på andra lösningar för golvet i ditt garage:

 • Klinkers: Ja, faktiskt. Det finns klinkers gjorda av granitkeramikplattor som är speciellt framtagna för just garage. Klinkers ger alltid ett ombonat intryck och är lätta att både sopa och skura av. Det finns dessutom en klar estetisk fördel som ligger i att du har ett gigantiskt utbud av färger, former och storlekar på dina klinkerplattor. Nackdelar? ja, ett klinkergolv är tåligt - men det kan ha problem med direkta smällar och vid mer riktat tryck. Tappar du en skiftnyckel på en platta så kan den spricka om du har otur. Ta hjälp av en plattsättare vid läggning
 • Måla betongen: Det är fullt möjligt att fräscha upp betongplattan och addera lite färg. Här är rådet att du använder tvåkomponentfärg som ger mer tålighet mot exempelvis olja och fett. Tänk dock på att sådan färg kräver ett extra moment då härdare och färg måste blandas. För ytterligare estetisk touch så kan du lägga ut färgflingor över ytan - dessa döljer ojämnheter dessutom. Vill du ha ett extra skydd för golvet så kan du lägga gummimattor där bilen ska stå.
 • Lägg ett industrigolv. Ett industrigolv i akryl läggs flytande och det spelar ingen roll om betongplattan är skev eller full av skador - golvet som läggs är självutjämnande. Ett industrigolv är dessutom fogfritt och lätt att städa. Man brukar använda industrigolv i allt från köpcentran, idrottsanläggningar och i fabriker. Även i laboratorier så är det gångbart tack vare motståndskraften mot kemikalier. Det är ett snyggt, stryktåligt och hållbart golv. Det bör dock läggas av en professionell firma; speciellt förarbetet kräver en kunskap som man saknar som lekman. Läs mer om detta här.

Därför låter du proffsen renovera badrummet

22 feb 2019

Känner du dig osäker - ta hjälp av en byggfirma när du ska renovera ditt badrum - så blir jobbet ordentligt gjort!

Det är det bästa råd du kan få när du ska bygga om ett gammalt badrum. Är du ändå inte övertygad? I så fall - svara ärligt på de här frågorna:

 • Hur många våtzoner har ett badrum?
 • Vet du hur våtzonerna är indelade?
 • Vilka krav kring tätskikt känner du till?
 • Var i badrummet kan du använda kartongklädd gipsskiva?
 • Var bör du använda våtrumsskiva?
 • Vilka krav ställer dina försäkringsbolag på dig som renoverar själv?

Snyggt badkar

Okej, nu har du fått en chans att förstå att om du anlitar en byggfirma så köper du inte bara ett färdigt badrum. Du köper också kunskap. Du köper erfarenhet. Du köper säkerhet. Och frågan är om du i förlängningen också köper pengar? För några år sen larmade försäkringsbolagen om att svenska hem fått betydligt större problem med vattenskador. Det här skedde i takt med att fler och fler ville lyxa till sina badrum och fixa miljöer likt hemma-spa i sina gamla badrum.

Inget ont om amatörbyggaren, med badrum är det sista rum du som hemma-fixare ska ge dig på utan kunskap. Tänk på att du som bor i lägenhet riskerar att förstöra också för andra i samma hus om ditt hemmabygge inte skulle bli så lyckat som du tänkt dig. Vattenskador är besvärliga och kostar stora pengar!

Gratis konsultation

Det finns i dag företagare i byggbranschen som kommer ut och kollar ditt badrum på plats utan att du behöver betala en krona. De vill förstås att du ska anlita dem, men en gratis första konsultation gör det möjligt för dig att känna efter lite mer innan du bestämmer dig. När firmans personal väl är på plats har du chansen att fråga vilka möjligheter som finns för just ditt badrum. Drömma är alltid kul, även om du i slutänden skulle bestämma dig för en enklare renovering.

Kolla runt bland byggföretagen där du bor och fråga vilka som gör ett gratis första besök. Redan nu kommer du troligen få en känsla för vilket företag du litar på. Men var petig och kolla runt bland lite olika innan du bestämmer dig. Innan första mötet med firman kan det vara klokt att ha gjort en skiss, eller i alla fall en plan på hur du vill att ditt nya badrum ska se ut.

Läs mer om badrumsrenovering hos Renomera

Frågor och svar om badrumsrenoveringar

14 feb 2019

Är det dags för en badrumbadrumsrenovering? Många gånger är det ett projekt man gärna anlitar ett proffs för att göra. Trots allt är det en mycket viktig investering i bostaden. En lyckad renovering kan höja värdet på huset, medan en mindre lyckad renovering kan göra det rakt motsatta. I den här texten svarar vi på ett antal vanliga frågor och svar kring att göra en badrumsrenovering.

Hur lång tid det tar det?

Det här är en vanlig fråga, som givetvis är mycket svår att ge ett svar på. Hur lång tid din badrumsrenovering kommer att ta beror på förutsättningar, storlek och vad det är för typ av badrum som ska renoveras. Ska det installeras lyxiga material i ett hus i Danderyd, eller är det en gård på glesbygden som ska få sig ett lantligt badrum? Prata med den firma ni ska jobba med för att få svar på detta.

Vad kostar det?

Precis som frågan ovan är det här en vanlig fundering, som är svår att svara på. För att få en exakt prisuppgift behöver du kontakta en firma som kan ge dig en offert, anpassat efter dina förutsättningar och önskemål. Det kan dock vara bra att känna till vilka faktorer det finns som påverkar priset. Här är några exempel:

 • Konstruktion
 • Flytt av avlopp, WC eller golvbrunn.
 • Golvvärme.
 • Tvättmaskin.
 • Detaljer i plattsättningen.

En tumregel att förhålla sig till är ungefär 5 000 - 10 000 kronor i arbetskostnad per kvadratmeter, om det är en grundlig badrumsrenovering. Därutöver tillkommer materialkostnader. Arbetskostnaden kan variera kraftigt, beroende på ett antal faktorer. Till exempel brukar det vara dyrare i större städer än i mindre. Gör du en badrumsrenovering i Danderyd finns sannolikheten att hantverkarna tar ett något högre timpris, jämfört med om du gör det i till exempel Visby.

Hur funkar det med rotavdraget?

Rotavdraget gör att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden. Summan kvittar du mot din inbetalda skatt. Du behöver normalt inte göra någonting med hänsyn till detta. Istället skall hantverkaren inte debitera dig för den fulla arbetskostnaden, och begära resterande summa från Skatteverket. Statistik från myndigheten visar att stockholmskommuner, bland annat Danderyd, har de flitigaste brukarna av avdraget.

Hur kan man förbereda arbetet som kund?

Det finns inga direkta krav på att förbereda sig, men det kan underlätta processen i startskedet. Något som gör det enklare för hantverkarna att komma igång är en enkel skiss av hur badrummet ska se ut. Något annat som underlättar är om materialvalen redan är bestämda.

Bygg en ny villa

13 feb 2019

Funderar du på att bygga ett eget hus och undrar vilka olika hustyper som finns att välja på? Fler och fler väljer att bygga nytt hus istället för att köpa ett befintligt. Det är ofta vetskapen att man har ett eget hus att bo i där ingen annan bott tidigare som fäller avgörandet.

Hur går det till när man bygger ett nytt hus och vad ska man tänka på? Det finns i stort sett färdiga hus att köpa och ställa upp, men även hus som levereras med olika varianter av lösa moduler som man bygger ihop på tomten direkt efter transporten.

Kontakta hustillverkare eller ditt byggföretag med dina ideér och funderingar.

Här följer ett antal olika hustyper.

Hus i volymelement

I dessa hus använder man sig av moduler som man bygger klart i fabriken och sedan levereras till platsen där huset ska stå. Det enda som krävs vid leverans är att grunden är klar.

Sedan installeras vitvarorna och köket och garderober monteras ihop. Golvet läggs och lister spikas upp. Därefter installeras vitvarorna, köket och garderoberna monteras ihop. Golvet lägger man på plats därefter och alla lister spikas upp.

Ytterväggsmoduler av trä med mellanbjälklag

Många hustillverkare tillverkar ytterväggar i mellanbjälkslag i fabriken som sedan lövereras till husbygget. Där byggs sedan väggar, tak och inredning och allt resterande. 

Hus som byggsats

En del hustillverkare säljer allt material i ett paket med lösa delar, så kallade lösvirkeshus. Det kan man som privatperson bygga ihop det, eller självklart även anlita en hantverkare. 

Hus efter ritning

Har man kunskapen kan man rita ett trähus. Men det vanligaste är att man anlitar en skicklig arkitekt. Sedan får en kunnig och erfaren konstruktör ta fram konstruktionsritningar så att allt sker på ett korrekt sätt. Ventilation och värmesystem får rita in detta enligt gällande riktlinjer. Sedan byggs huset ihop i lösvirke av någon kunnig snickare.

Tegelhus

Tegelhus har byggt sedan 1800-talet och är fortfarande ett populärt material för husbyggande. Historiskt sätt byggde man hus med dubbla tegelväggar med luft emellan för isoleringens skull. Numera monteras oftast teglet utan på en stomme av betong eller trä. 

Murade stenhus

Stenhus kan byggas genom att göra ytterväggen av byggblock i oorganiskt material. Material som används är bland annat lättklinker, lättbetong eller tegel. När man murar med block man fräsa spår för eldragningar med mera.

Även stenhus kan man bygga av färdiga väggelement av betong eller lättbetong, i vissa fall med injuten isolering. Betongelementen är såklart väldigt tunga och kräver leverans och montage med kran.

Dra VVS till utbyggnaden

10 jan 2019

När man bygger till en utbyggnad på hus måste Vatten, Ventilation och i vissa fall Sanitet följa med. VVS helt enkelt. Och det kan i många fall vara ett betydligt mer komplicerat kapitel än att sätta upp nya väggar, fönster och tak. Att bygga ut ett VVS-system kräver yrkeskunskap, även om det faktiskt är tillåtet att utföra många VVS-arbeten själv. Den som drar vatten och avlopp själv måste dock vara beredd på att stå utan ersättning från försäkringsbolaget om det skulle uppstå en läcka. Det är alltid bäst att kontakta en rörmokare när man planerar en utbyggnad, så att denne kan hjälpa till med planering och utbyggnad av VVS. Det är lika viktigt som att man anlitar en elektriker till elen.

Värmen måste också följa med till den nya husdelen

Ditt hus har antagligen ett vattenburet värmesystem med radiatorer, eller element som vi vanligen kallar dem. Detta system är oftast anpassat för att täcka den nuvarande bostadsytan och måste byggas ut med radiatorer  de nyare delarna av huskroppen. Att bygga ut och koppla flera radiatorer på ett befintligt system kan vara enkelt, men det kan också bli komplicerat där man måste öka kapaciteten från pannan. Här krävs verkligen att man kontaktar en rörmokare, annars riskerar man att få ett system som är dysfunktionellt och som påverkar hela husets värmeförsörjning negativt.

Det är naturligtvis inte bara att ringa vilken rörmokare som helst i Stockholm, utan du ska försöka hitta en rörmokare eller VVS-firma som specialiserat sig på större VVS-system och kan planera och utföra en sådan entreprenad. I Stockholm finns många hus och tillbyggnader är inte särskilt ovanliga, så chansen är stor att du kan hitta en rörmokare med kännedom om närområdet och om din typ av hus. En sökning på ”rörmokare Stockholm utbyggnad” och liknande ger många bra träffar.

Ventilationen måste ses över

Vid en tillbyggnad krävs också att man ser över ventilationen, och när bygge tär klart ska det utföras en ventilationskontroll av en behörig kontrollant. Även här är en rörmokare, eller VVS-tekniker som de också kallas, en nödvändighet. Att bygga ut ett ventilationssystem är inte heller det en enkel sak, och ett system kan behöva justeras både en och två gånger för att fungera optimalt.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, måste alltid utföras när man byggt om ett hus och förutsättningarna för ventilationen ändrats. Det är oerhört viktigt att man säkrar en god ventilation för att få en bra inomhusmiljö. I Stockholm tillbringar vi så mycket som 90% av tiden inomhus, och mycket av den tiden spenderas i vår hemmiljö. Att göra en utbyggnad utan att också justera ventilationssystemet kommer att försämra inomhusmiljön i huset.

Behöver avloppssystemet byggas ut?

Och så har vi den sista beståndsdelen i VVS, S:et som står för sanitet och i första hand handlar om tapp- och spillvatten. Om ni inte tänker bygga ett nytt badrum, kök eller toalett behöver ni inte göra något åt rördragningarna för vatten, men annars måste även detta system byggas ut. Även här bör ni anlita en rörmokare för jobbet, eftersom felaktigt dragna vattenledningar, som dessutom ofta går inne i väggar, kan orsaka riktigt stora skador vid en läcka.

Du kan läsa allt om VVS på hemsidan http://www.stockholmsrörmokare.se.

Starta eget som takläggare – var tydlig i kommunikationen

10 jan 2019

Jobbar du som taktakläggare? Det är inte ovanligt att man skaffar sig erfarenhet under ett antal år på en arbetsplats, för att sedan gå över till att starta eget. Det ger en mer frihet gällande tider och vilka arbeten man vill utföra, men det innebär även mycket ansvar.

Som anställd takläggare brukar man gå hem på eftermiddagen och släppa tankarna på jobbet helt. Som egenföretagare finns det ofta pappersarbete att ta tag i, och saker att ordna. Många gånger blir det alltså lite mer kvällsjobb. Å andra sidan kan man ha möjlighet att jobba färre timmar med samma inkomst, eftersom lönen brukar gå att påverka i positiv riktning. Det är också en avvägning man får göra – många väljer att jobba 07 - 16 som vanligt, syssla med kvällsjobb och spara och investera bolagets vinst.

Viktigt med kommunikationen

Något man behöver vara noggrann med som takläggare är kommunikationen. Av alla konsumentklagomål som sker, är det flest som riktas mot hantverk. Det effektivaste sättet att skydda sig mot detta är genom tydlig kommunikation och skriftliga avtal.

Inför ett arbete bör så mycket som möjligt fästas på papper. Det här är inte bara för din trygghet, utan även för kunden. Att få ned så mycket som möjligt skriftligt skapar förtroende. Framförallt är det något att titta på och luta sig tillbaka mot om en eventuell tvist skulle uppstå.

Glöm inte resekostnaden

När det gäller tydlighet är det bra att försöka tänka som kunden. Privatkonsumenter brukar ibland enbart räkna med timtaxa. Var noga med att ange kostnader som kan komma till. Är du baserad i Strängnäs, men kunden finns i Stockholm? Ja, då behöver du nog lägga på resekostnader för resan mellan Strängnäs och huvudstaden. Det här bör kunden känna till. Ange alla kostnader helt enkelt, så att det inte blir några överraskningar för den som beställt arbetet.

Vidare brukar kunder förvänta sig att du har den utrustning som krävs för arbetet, så länge du inte påtalar något annat. Behöver du hyra in en kran, container eller någonting annat över standardutrustningen, behöver kunden få kännedom om vad du har hyrt och hur mycket det har kostat.

Anpassa avtalet efter omständigheterna

Vidare är det bra att du anpassar avtalet efter omständigheterna. Finns det risk för snöstorm i Strängnäs, där taket ska läggas? I sådana fall kan det vara bra att få med någon form av friskrivningsklausul. Om en stor hagel- eller snöstorm väntar kan naturligtvis ditt arbete försenas. Om så sker, bör du inte hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om takläggare här.

Byta fönster på gammalt hus - att tänka på

11 nov 2018

Fönstren är en väsentlig del av alla hus. När en arkitekt ritar ett hus lägger han eller hon mycket tid på fönstren, på att de ska få rätt dimensioner, att de ska sitta proportionerligt i fasaden, och självklart att de ska ha rätt utseende. Att byta fönster på ett hus låter sig alltså inte göras hur som helst om man anser att huset har ett estetiskt värde som bör bevaras. En del struntar i det och tänker bekvämlighet och komfort i första rummet, stil och tradition i andra. Men det kan vara bedrägligt att tänka så.

Gamla fönster av tätvuxet virke håller hög kvalitet

Gamla fönster håller ofta väldigt hög kvalitet. Framför allt gäller det fönster från tiden fram till 50-talet, då det fanns regler kring virket som användes. För fönstertillverkning fick endast väldigt tätvuxet virke användas, vilket gav extremt slitstarka och hållbara fönster som i princip kan renoveras hur många gånger som helst. Att ett fönster ser slitet ut är alltså inte ett tecken på att det är slut, det kan hålla många år till om det renoveras ordentligt.

Hus som är tillverkade mellan 60-talet och 90-talet har oftast fönster av sämre kvalitet. Många av dessa fönster är redan utbytta mot fönster av bättre kvalitet, men har du ett hus från, säg 70-talet, där fönstren läcker och drar, kan du vara ganska säker på att de behöver bytas ut.

Byta eller renovera?

Det går inte generellt att säga att fönster från ett visst år eller en viss typ av hus ska bytas eller renoveras, men du bör alltid undersöka ett fönster noggrant innan du bestämmer dig för att byta ut det, även om det ser väldigt slitet ut. Eftersom moderna fönster med energiglas ofta kräver kraftigare bågar är det lätt att ett fönsterbyte gör att fönstren ser klumpiga ut och påverkar husets värde negativt. Dessutom är de dyrt att byta fönster. Det är visserligen dyrt att renovera fönster också, framför allt om man vill sätta i en extra ruta för bättre isolering. En fönsterrenovering kan då kosta upp emot 10 000 kronor per fönster.

Många väljer en kompromiss, där man byter ut fönstren mot specialtillverkade energifönster för att bevara husets utseende. Långsiktigt kan det vara den bästa lösningen, men det blir så klart oerhört dyrt när man gör på det viset.

Hur vet man om fönstren behöver bytas ut?

Om man sticker en kniv i träet och det känns spänstigt och hårt, så kan man vara säker på att fönstret är i gott skick och inte behöver bytas ut. Om det däremot känns saggigt och mjukt är det dags att byta fönster. Det händer även på gamla fönster av god kvalitet och anledning är oftast att fönstren inte underhållits på rätt sätt, framför allt att man använt färg av dålig kvalitet eller att det gått för långt mellan renoveringarna.

Byta fönster själv eller anlita fönsterfirma?

Om du är händig och inte räds att ta i kan du byta fönster själv. Det finns många beskrivningar på nätet, och böcker på biblioteket, om hur man gör. Men tänk på att det är mycket jobb! Ett fönster brukar vara tillräckligt för de flesta, och vid fönsterbyte är det ju oftast flera fönster osm ska bytas ut. Ett sätt kan då vara att ta ett fönster i taget och vänta mellan varven. Det gör ju dock att fönsterbytet blir en långdragen process.

Anlitar du en fönsterfirma för jobbet går det fortare, och du kan dra av en del av arbetskostnaden via ROT. Du får dessutom ett professionellt utfört fönsterbyte. Var dock noga med att anlita en fönsterfirma som visar varsamhet och respekt för ditt gamla hus och kan hjälpa dig att göra en fönsterrenovering som i möjligaste mån syftar till att bevara husets originalutseende. Att anlita ett slarvigt och okunnigt företag för fönsterbyte är bara pengar i sjön. Läs istället om ett pålitligt hantverkarföretag som kan byta fönster åt dig.

Fyra saker att tänka på vid köp av en fastighet

5 nov 2018

För den som bedriverhus, fastighet fastighetsförvaltning så kan man kort säga att den kan drivas i tre faser, utveckling, förvaltning och avveckling. Om du är i utvecklingsfasen så kommer du att behöva investera i nya fastigheter och i den här texten ska vi kort gå igenom fyra saker att tänka på vid köp av er nästa fastighet.

Miljörisker

Om du till exempel bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm och ska köpa en hyresfastighet så är det klokt att se över eventuella miljörisker ordentligt. Även om det idag bara finns hyreslägenheter i fastigheten så kan det långt bak i tiden ha legat ett tvätteri eller en lackeringsfirma i källaren. Kom ihåg att undersöka vilka hyresgäster som funnits bakåt i tiden och var beredd på både en och annan överraskning.

Värdering

När man arbetar med fastighetsförvaltning så lär man sig att värdera fastigheter på en mer grundläggande nivå än många andra. De värderingar som en mäklare tar fram baserar sig i regel mest på historiska data, även för stora komersiella fastigheter. Även om mäklarens erfarenhet också spelar in så är värdet på en fastighet alltid en fråga om förhandling mellan två parter, köparen och säljaren.

Köpa med eller utan kontantinsats?

Det kan låta märkligt att en fastighet i Stockholm värderad till kanske 50 miljoner eller mer skulle kunna köpas utan kontantinsats när en bostadsrätt för fyra miljoner kräver minst 15% i insats. Men det är ganska vanligt att en del av insatsen kan läggas som revers vilket betyder att man lånar insatsen av säljaren. Lånet betalas sen av över ett antal år och ofta med hyresintäkterna som del i betalningen. På det här sättet skulle man kunna köpa en fastighet med klart lägre insats av eget kapital än vad de flesta tror.

Uthyrningsgraden

Om du har ett stort bestånd i din fastighetsförvaltning så vet du om att begreppet uthyrningsgrad är tämligen relativt. Om du har ett stort företag som hyr en hel fastighet som lagerlokal så kan uthyrningsgraden bli upp till 100%. Men om du däremot har många små hyresgäster som delar lokalen som förråd, verkstäder med mera så kommer du inte kunna nyttja ytan på samma sätt. En fastighet kan ha en ganska stor andel yta som icke uthyrbart eftersom det kommer behövas gångar mellan de olika förråden och annat som tar plats. Är uthyrningsgraden idag 60% så kanske det är ganska nära maximal uthyrning, allt beror på hur ytorna disponeras.

Alltså:

När du ska investera i en ny fastighet så kan det vara klokt att ta hänsyn till följande:

 • Miljörisker
 • Värdering
 • Kontantinsats eller revers?
 • Uthyrningsgraden

Teek Fastighetsförvaltning AB kan hjälpa till med mer råd när det handlar om att ta hand om fastigheter. 

 

 

 

 

 

När du behöver renovera fasaden i Stockholm

5 nov 2018

Är det dags att renovera fasaden på ditt hus? Är du osäker på när det är dags att renovera fasaden? Du kanske nyss har blivit ägare till det hus som du nu äger? Då kan vi tipsa om olika tillvägagångssätt när det kommer till att förnya och renovera fasaden till ditt hus.

Renovering av en träfasad

Om det är så att färgen inte har spruckit eller börjat flagna, behöver du troligtvis inte renovera din träfasad. Tycker du att färgen börjar blekna, kan du alltid prova att tvätta fasaden med algtvättmedel eller vanlig målartvätt. Om du efter det tycker att det vore roligare att måla den är det ingen dum idé att göra det när du ändå har målartvättat hela huset. 

Ser du att den gamla målarfärgen är dålig och börjar släppa från träet, kan du värma färgen med en värmepistol. Sedan är det bara att skrapa bort färgen. När det väl är borta bör du syna träpanelen om det finns några dåliga delar. Dessa bör bytas ut innan du målar om huset.

Renovering av en fasad av puts

Har du ett hus med en fasad av puts, går det mycket bra för en lekman att renovera fasaden. Har du fått sprickor på putsen bör du lägga på ny puts i sprickorna. Oftast uppstår psrickor på putsen därför att hus rör på sig och det gör de eftersom marken rör på sig. Vi är ofta omedvetna om att marken rör sig med jämna mellanrum här i Norden. Om putsen istället ramlar av, kanske i hela sjuk, då är risken stor för att du har drabbats av fuktskada i ditt hus. Då bör du ta kontakt med en professionellt byggfirma som kan komma och åtgärda fukten i ditt hus.

Renovering av en fasad med tegelstenar

Om du har många missfärgade tegelstenar på ditt hus, kanske det är dags att renovera fasaden. Du vet väl att du kan måla om teglet? Det gör stor skillnad för huset och du förnyar effektivt husets fasad på det sättet. Men innan man målar om teglet bör man alltid tvätta det ordentligt. Bara genom att tvätta en tegelfasad, får du ett otroligt ansiktslyft av ditt hus. När du väl har tvättat det ordentligt, bör du byta ut det tegel som är sönder. När du har gjort så är det sedan dags för en ommålning.

Byt ventiler och få ner värmekostnaderna

23 okt 2018

Vet du om du har bra ventiler hemma? Om du är osäker på den saken kan du anlita en ventilationsfirma som kommer och mäter koldioxidhalten hemma. en viktig indikator på dålig luft är om mätaren visar mer än 1000 ppm för då visar mätaren på att det inte är en tillräcklig ventilation. Då kan man behöva en ventilationsfirma i Stockholm, till exempel, som kommer och byter ut ventilerna. Har man en för stor halt av koldioxid i liften hemma, kan man få sämre hälsa; huvudvärk, allergier, eksem, dåsighet och trötthet. Det är inte bra för hälsan och man behöver nya och bättre ventiler.

Så går det till att byta ventiler

Känner du inte till någon bra ventialtionsfirma i Stockholm (till exempel) kan du börja med att googla "ventilationsfirma Stockhlolm" (om det är i Stockholm du behöver de nya ventilerna). Annars skriver du in din ort efter "ventilationsfirma". Sedan får du flera förslag av sökmotorn Google. Därefter kan du ta kontakt med dem och jämföra offerter och referenser. Anlita sedan den som ger dig bäst offert. 

Att byta ut ventiler, är inte särskilt svårt för en ventilationsfirma som är erfaren och har gjort det flera gånger. Det går på en dag, så har du nya och bättre ventiler hemma. Sedan är det bara att betala räkningen. Har du då sett till att ni har kommit överens om priset på de nya ventilerna, kommer sedan räkningen inte som en överraskning.

Installera ventiler med värmeåtervinning

När du väl låter installera nya ventiler, passa på att installera ventiler med värmeåtervinning. Då slipper du värma all den kalla luften som kommer in utifrån. Du sparar flera tusentals kronor på att investera i värmeåtervinnande ventiler. Bra ventiler är inte bara bra för människor, utan lika bra för hus och fastigheter. Det är även förebyggande på det sättet att man slipper fukt- och mögelskador. Ska vi ha täta och väl isolerade hus, gäller det att ha desto mer effektiva ventiler som ser till att syrerik luft kommer in utifrån.

Skaffar du dig ventiler med värmeåtervinning sparar du tusentals kronor på värmen som ventilerna ser till byts ut. Särskilt under vintern när det är kallt ute, sparar man pengar på att inomhusvärmen inte förloras ut med luften. Har man dessutom väl isolerade fönster och dörrar, krävs det ännu bättre ventiler för att de väl isolerade husen även ska ge syrerik luft inomhus. Läs mer här om en sådan ventilationsfirma i Stockholm på: http://www.ventilationsfirmastockholm.se.

← Äldre inlägg