Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Anlita ett byggföretag i Stockholm

19 sep 2017

Tillhör du den kategori av människor som gärna gör saker och ting på egen hand och som känner att professionell hjälp är att slänga pengarna i sjön? Det är inget fel i det – förutsatt att du inte även tillhör den kategori människor som inte klarar av vad de åtagit sig. Denna kategori går det – tyvärr – tretton på ett dussin av; folk som ser sig själv som bäste dräng och detta oavsett vilket typ av projekt det handlar om.

Bygga en veranda? Lätt! Göra om fasaden? Ännu enklare! Kakla om i badrummet? Inga problem alls! Det stora problemet med denna typ av människor är att man aldrig blir färdiga. Man sätter igång med projektet, men så fort man stöter på patrull och ser att det inte var fullt lika enkelt som man från en början förutspådde så stannar man bara upp. Man avslutar inte – man kastar sig huvudstupa in i nästa projekt istället. Ett scenario som sedan upprepas till dess att hela bostaden ser ut som en byggarbetsplats och där man inte kan leva normalt.

Vårt råd är därför väldigt enkelt: överväg att anlita ett byggföretag direkt. Du kommer förmodligen att tjäna på detta beslut i slutändan. Vi förklarar varför genom några punkter och vi kan säga att du står inför att bygga en veranda till ditt hus i Stockholm.

 • Du betalar mindre idag. Ett byggföretag – för att bygga din veranda till huset i Stockholm – går att anlita och använda rot-avdraget för. Det vill säga: du kommer att få en skatterabatt på 30% av den totala arbetskostnaden och detta med ett årligt tak på 50.000 kronor.
 • Du kommer att få mer tid över. Ett fundamentalt fel som många privatpersoner gör är att man underskattar tiden som ett byggprojekt tar. Du kanske klarar av att bygga denna veranda – men det kommer att ta betydligt längre tid än vad du räknat med. Troligt är att du får ge upp arbetstid, ge upp många nöjen längs vägen och att du kommer att vara oerhört tröttkörd under tiden som din byggnation pågår. Det du tjänar i pengar genom att jobba själv kommer du att få betala i tid – mycket sådan.

Två punkter som talar till fördel för ett byggföretag. Dock: i Stockholm så är det inte bara att anlita ett byggföretag och tro att allt per automatik kommer att bli bra. Tyvärr så finns det ett utbrett fusk i branschen och vårt råd för att hitta rätt är att du måste se till tidigare kunder. Att ringa några referenser kan ge dig en bra indikator på vilken tp av kvalitet ditt byggföretag egentligen besitter.

Första steget är således att du inser dina egna begränsningar och anlitar ett byggföretag. Steg nummer två är att du faktiskt anstränger dig för att hitta rätt – i synnerhet om du bor i en större stad som Stockholm.

Skapa en yta för din utbyggnad

1 sep 2017

Det är få förunnat att kunna se ut över en tomt som är helt spikrak och där man direkt kan sätta igång med sin utbyggnad. Särskilt gäller detta om man planerar ett så kallat Attefallshus – ett fristående sådant – och där det dels ofta krävs ett ganska omfattande markarbete och dels också krävs att marken är röjd. Eller att den åtminstone är välplanerad sett till risken för eventuella skador. vilka tänkbara skador har vi här i åtanke? Uteslutande så tänker vi på träd och vi tänker på vad som händer om ett sådant faller över utbyggnaden och vi tänker på hur du på bästa sätt plockar ned ett träd – antingen för att skapa yta eller för att förhindra olyckor.

Det bästa sättet? Det är att ta hjälp. Det må se enkelt ut att hugga ner ett träd, men faktum är att det är ytterst svårt – och att det framförallt är väldigt farligt. Som exempel på detta kan vi säga att det inträffar ungefär fyra stycken dödsolyckor årligen som en följd av trädfällning – och då är det ändå professionella skogsarbetare som arbetar. Det om något borde påvisa hur pass farligt det är. Säger man samtidigt att det inte är någon gigantisk kostnad att ta hjälp och anlita en professionell trädfällare så är det ytterligare en aspekt som talar till den lösningens fördel.

Trädfällning – mer än bara en motorsåg

Vi ponerar att du skulle fälla ett träd som står exakt där du tänkt bygga ditt Attefallshus – hur skulle du agera? Troligt är att du skulle läsa lite på internet och att du skulle använda dig av en motorsåg, lägga ett snitt i roten och därefter se träder i fråga fall till marken. Har du tur här så faller trädet på plan mark och du kan börja stycka upp det.

Har du otur – ja, då faller det mot ditt befintliga hus, det faller över dig, det faller över din bil, det träffar grannens hus eller också så skadar det någon förbipasserande. Du som lekman kan inte skaffa dig en yrkeskunskap bara genom att läsa på internet och genom att hyra en motorsåg. Trädfällning handlar om att minimera risker och i detta så kommer också en kunskap om vind, om trädets skick och om olika tekniker – exempelvis sektionskapning – som gör att det sker på ett så säkert sätt som möjligt.

Ser man till markarbetet som krävs för att bygga exempelvis ett Attefallshus så kan en arborist – som en trädfällare egentligen heter - även där vara behjälplig och detta genom att fräsa bort stubbar och andra saker som gör att ytan inte är exemplarisk för ett bygge. Ett befintligt träd då? Hur ska man agera om det står ett träd i anslutning till huset man tänkt bygga? Jo, man rådfrågar kring vilket skick trädet håller och man säkerställer därigenom Attefallshusets framtida säkerhet. Att resa ett sådant i nära anslutning till ett ruttnande träd, det är inte bara dumt – det är väldigt farligt också.

Hur ser din skorsten ut?

18 aug 2017

Frågan i rubriken är relevant sett till det faktum att många skorstenar i dagsläget är otäta och därigenom kan utgöra en fara för de personer som bor i huset. Innan 1950 så fanns det dessutom inga tätningskrav för skorstenar och har man detta i åtanke så blir vikten av en översyn allt mer påtaglig och viktig. Det är framförallt fogarna som behöver tätas då det kommer till en skorstensreparation och detta då det är dessa som hela tiden utsätt för värme och som dessutom tvingas utstå angrepp från naturen i form av kyla, regn och snö. Kort sagt – på samma sätt som man underhåller sitt tak ska man också underhålla sin skorsten.

Gemensamt för båda dessa områden är höjden och denna innebär – oavsett om det handlar om en enplansvilla i Stockholm eller ett högre hus i Göteborg – alltid en fara som gör att man som privatperson alltid ska överväga att anlita professionell hjälp. Står man inför en skorstensrenovering eller enbart en enklare översyn så är professionell hjälp alltid att föredra då en sådan firma dels vet vad de ska kolla efter och dels också har den rätta kunskapen för att slutföra och korrigera de eventuella skador som finns.

Fuskjobb i Stockholm innebär en fara

Står man inför att anlita en skorstensreparatör så ska man främst kolla efter två stycken saker, nämligen dessa märkningar: Skorstensfolket och Behörig Skorstensentreprenör. Varför?

Jo, av den anledningen att det under senare år visat sig finnas ett utbrett fusk i branschen och att dessa båda märkningar är den kvalitetsstämpel som man kan luta sig mot då det kommer till sin egen skorstensrenovering och kvaliteten på det utförda jobbet. Det här är lite viktigare i Stockholm än vad det är i en mindre stad och om vi ska förklara anledningen till att dessa fuskjobb äger rum just i Stockholm så handlar det om att det där finns så pass många verksamma företag inom området skorstensrenovering.

Det är nämligen ett mer lukrativt område än vad man kan tro – de flesta fastigheter och bostadsrättsföreningar är då och då i behov av en skorstensrenovering och detta ha gjort att företag – utan behörighet – erbjuder sina tjänster i Stockholm. Omfattande fuskjobb har upptäcks och då dessa inte bara handlar om att man måste korrigera (och betala mer pengar) utan om en hälsofara för de som bor i fastigheterna så är således en varning på sin plats.

Håll utkik efter de två certifikaten vi nämnde ovan – både för kontroll och för den eventuella reparation som krävs så är du på den säkra sidan att din skorsten kommer att hålla i många år framöver, och detta utan någon som helst risk för skada.

Vet mer om parkettgolv

20 jul 2017

Att lägga parkettgolv är ett projekt som många tar sig an på egen hand. Ibland är det svårt och tungt, men resultatet blir ofta slående vackert. Parkettgolv går bra att lägga i nästan alla delar av huset och går bra ihop med de flesta olika typer av interiörer. Att lägga parkettgolv är något som få ångrar i slutändan.

Funderar man på att lägga parkettgolv bör det inte vara något problem att hitta en sort som passar till just ditt ändamål. De finns i många olika färger, både ljusare och mörkare. Därtill går de att hitta i många olika mönster, så att hitta ett parkettgolv som känns rätt för dig bör alltså inte komma med några större svårigheter.

Så är det uppbyggt

Ett parkettgolv skiljer sig till stor del från andra typer av trägolv. Kort sagt kan ett parkettgolv beskrivas flera sammansatta korta trästavar som är lagda i ett mönster. Tidigare var det vanligt att dessa stavar var i massivt trä, men idag är det snarare mer populärt med lamellparkett. Visserligen går det fortfarande att få tak på och lägga parkettgolv i massivt trä, men det är betydligt mer ovanligt än vad det var för ett antal år sedan.

Levereras hoplimmade idag

Tidigare brukade varje liten trästav levereras separat. Det förekommer även i dagsläget, men är betydligt mindre vanligt än hur det var förr. Att få varje liten träbit separat gav nämligen golvläggaren sannolikt en hel del huvudvärk och ett pusseljobb som skulle ta lång tid att utföra. Var det dessutom ett stort golv som skulle läggas skulle arbetet bli riktigt långt och monotont.

Idag levereras de, oftare än inte, hoplimmade. Det här gör det betydligt enklare och smidigare att lägga parkettgolv. Ofta brukar de vara 2 – 3 stavar som är hoplimmade i taget, men variationer förekommer. Hur många som levereras hoplimmade beror på hur mönstret som ska läggas ser ut.

Kräver underhåll

Till skillnad från andra typer av golv är parkettgolv i allmänhet krävande vad gäller underhåll och vård. Visserligen är det inget större arbete som krävs, men en golvslipning med jämna mellanrum kan behövas för att golvet ska se fräscht ut. Vidare behövs lack och/eller olja vid olika tillfällen.

Något som många har parkettgolv vittnar om är att det krävs en viss försiktighet i hur man för sig i vardagen. Att gå in med skor kan vara ödesdigert. Det räcker med att ett enda litet gruskorn har fastnat på skons undersida för att stora repor ska uppstå. Det är vid sådana lägen en golvslipning kan kännas särskilt aktuell. Vidare är det bra att ha en ordentlig dörrmatta att torka av skorna på och att man försöker torka upp någon form av vätska så fort den spills.

Läs mer om att parkettläggning på denna sida.

En glasfiberpool höjer er levnadsstandard

6 jun 2017

Att många familjer och husägare idag väljer att renovera och bygga om i sina hus är naturligt sett till det faktum att det numera är billigare än någonsin att göra just detta. i och med att man kan använda sig av rot-avdraget så har också väldigt många ansett sig ha råd att bygga om, bygga nytt och renovera i förskönande syfte och där man anlitar professionell hjälp för detta. Kortfattat så kan man här anlita en snickare för att bygga ett nytt uterum och där man därefter drar av 30% av arbetskostnaden på sin deklaration – en summa man därefter får tillbaka på sin skatt och här har verkligen den frikostiga skattesubvention gjort en stor skillnad i många hushåll.

Dock! De flesta väljer enbart att renovera och försköna insidan på sina hus och där man helt verkar ha glömt att även utsidan i många fall kan vara i nog så stort behov av en förändring. Vi tänker oss här dock inte att man målar om huset, att man byter tak eller att man fäster markiser ovanför fönstren – nej, våra tankar handlar mer om en förändring som skänker hela familjen glädje och som samtliga medlemmar kan ha stor nytta av: en glasfiberpool.

Här får man dock bortse från rot-avdraget inte omfattar ett arbete kring en pool. Det spelar dessbättre ingen större roll i dagsläget och det är något som vi baserar på att en glasfiberpool i sig är billigare än någonsin och att en sådan passar de flesta plånböcker. Man får här räkna med att betala för grävarbete (något som i ska inte behöver innebära någon jättekostnad) och för en glasfiberpool och på köpet får man som familj en helt ny och självklar samlingsplats.

En glasfiberpool har lång livslängd

Men, frågar sig många här: håller verkligen en glasfiberpool för vårt svenska klimat? En relevant fråga som vi för några år sedan hade svarat mer svävande på, men som idag får ett jakande svar. En glasfiberpool idag är nämligen byggd även med vårt nordiska klimat i åtanke – med exempelvis fler lager, så många som sju – och det gör att den håller måttet under en lång, lång tid.

Vill man förändra sitt hus och sin livsstil så anser vi att en pool i allmänhet och en glasfiberpool i synnerhet är något man ska överväga att investera i. De är snygga, de är funktionella och de skänker en vardaglig lyx som det – helt enkelt – är värt att betala för.

Anlita en prisvärd målerifirma i Stockholm

4 jun 2017

Många privatpersoner skulle inte drömma om att ge sig på projekt i sina hus som de saknar utbildning för. Man skulle inte byta sitt tak, man skulle inte bygga en uteplats, man skulle inte få för sig att sätta kakel i sitt badrum och man skulle inte ens komma på tanken på att dra vatten till köket. Kort sagt; man vet att det krävs utbildning och man vet att det ligger en stor yrkeskunskap bakom dessa olika yrkesroller och man avstår med all rätt också från att genomföra uppdragen utan professionell hjälp.

 Frågan är här – varför gäller inte det målerier och varför anlitar inte samma personer en målerifirma för dessa? Svaret här är enkelt och det ligger i att många underskattar jobbet en målerifirma gör och man tror sig kunna måla utan några som helst förkunskaper. Något som ger otroligt dåliga slutresultat som i många fall gör att man som privatperson tvingas göra om jobbet eller anlita en professionell målerifirma för att korrigera de misstag man begått. Oavsett vilket så kostar det onödiga pengar och det är också exakt dit vi vill komma. Det krävs kunskaper, det krävs utbildning och det krävs erfarenhet för att måla och man tjänar i de flesta fall på att direkt kontakta en målerifirma och låta denna göra jobbet.

Dessutom – en målerifirma idag behöver inte kosta så mycket pengar och för att förklara detta så använder vi oss av två punkter. Två punkter varav den ena berör hela landet och där den andra främst gäller privatpersoner boende i större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här är anledningarna till varför en målerifirma är billig i dagsläget:

 • Rot-avdraget. Du som privatperson kan – förutsatt att du är berättigad till det – använda dig av ditt rot-avdrag och därmed anlita en målerifirma, låta denna göra sitt jobb och därefter dra av 30% av arbetskostnaden på din deklaration. Det här gäller en gång per år och per person och – naturligtvis – över hela landet och inte bara i de större svenska städerna.
 • Här har vi fördelen av att bo i Stockholm och behöva hjälp av en målerifirma. På ett helt annat sätt kan man nämligen i Stockholm använda konkurrensen mellan verksamma målerifirmor frö att få till stånd ett förmånligt pris. Kontakta så många som möjligt, ta in offerter, jämför dessa och använd dem då du förhandlar. Genom detta kan man anlita en målerifirma i Stockholm till ett betydligt bättre pris i Stockholm än vad fallet är i en mindre stad.

Frågor och svar om väderskydd

27 maj 2017

Väderskydd är viktigt för att minimera risken för fuktskador under ett bygge. Under ett bygge av ett mindre hus finns det ofta lösningar som gör att det går mycket fort att sätta upp ett tak. Däremot gäller det fortfarande att skydda materialet där gips är ett exempel på ett känsligt material.

Om du ska bygga ett större hus kan du behöva hyra in ett väderskydd. Om du inte är bekanta med dem sedan tidigare, har du förmodligen många funderingar kring hur de används, vad de kan kosta och vilka fördelar som egentligen finns. I den här texten försöker vi svara på så många av dessa funderingar som möjligt.

Vad kostar ett väderskydd?

Vad det kostar att hyra in ett vindskydd beror framförallt på vilken typ av hus det är och hur stort det är. En annan faktor är naturligtvis hur lång perioden som du behöver väderskyddet är. Som nämnt i inledningen krävs sällan väderskydd för mindre hus. Nya produktionsmetoder har gjort det möjligt att på mycket kort tid bygga fast ett tätt tak. När taket är tätt finns inget behov av ett väderskydd. För större byggnationer bör väderskydd dock vara en integrerad del av planeringen.

Hur kan ett väderskydd egentligen öka lönsamheten?

Ett väderskydd kan öka byggprojektets lönsamhet på flera olika sätt. Just det faktum att det skyddar mot fuktskador, är något som kan göra att det sparas mycket pengar. Det blir helt enkelt som en försäkring. Samtidigt kan ett väderskydd höja moralen hos personalen. Att montörerna har god arbetsmoral och trivs i sin arbetsmiljö kan naturligtvis bidra till att bygget flyter på bättre och att det ökar lönsamheten på det viset.

Något annat som kan göra att kostnaderna sticker iväg ordentligt, är att bygget drar ut på tiden. När det drar ut på tiden rinner en massa pengar iväg utan att särskilt mycket arbete kanske egentligen inte utförs. Ett väderskydd kan åtminstone förhindra att ett projekt drar ut på tiden på grund av dåligt väder. Dåligt väder är väldigt vanligt på våra breddgrader, och det är svårt att genomföra ett större bygge utan att stöta på regn och rusk lite då och då.

Vilka fler användningsområden finns det?

Ett väderskydd kan vara bra att använda till magasinering under vår, sommar och höst, medan du till exempel väntar på att en renovering eller ett nybygge ska bli klart. Att hyra stora förråd att förvara grejerna i kan bli dyrt, särskilt om du bor i någon större stad där även små utrymmen kan kosta mycket att hyra.

Ta hjälp av ett proffs inför utbyggnaden

26 maj 2017

Om ni går i tankar för att bygga ut huset så tänk efter ordentligt. Det är en stor kostnad och det finns lite att ha i åtanke inför en utbyggnad.

Hur mycket yta av tomten tar ni bort?

För vissa är detta inte ett problem då tomten är så pass stor. Men för de familjer med mindre hustomter, hur mycket tomt är ni villiga att ta bort? För självklart så försvinner flera kvadratmeter tomt så fort ni börjar en utbyggnad. För många är tomten helig och används flitigt under sommaren. Men om ni har en del av tomten i anslutning till huset som ni faktiskt inte nyttjar, ja då kanske just den ytan inte kommer att vara saknad. Försök att tänka några år längre fram, kommer ni fortfarande att klara er utan just den ytan då också? Minsta lilla planer på utehus, växthus, lekplats, planteringar och liknande bör tänkas igenom ordentligt. Det är inte så kul att behöva riva eller behöva bygga om utbyggnaden om ni en vacker dag kommer fram till att utbyggnaden tog för mycket yta från trädgården.

Vad ska utbyggnaden vara till för?

Innan ni betalar flera hundratusentals kronor för en utbyggnad, fundera igenom vad den ska användas för. Vill ni bara ha ett större hus allmänt? Eller har det faktiskt en funktion? Detta kan vara olika för olika familjer. För vissa är det billigare att bygga ut huset än att köpa ett större och flytta. Det kan vara tillökning i familjen eller platsbrist som gör att alternativet utbyggnad kommer på tal. Om det är på grund av tillökning så rekommenderar vi att ni tar kontakt med en arkitekt. De kan hjälpa er att planera utbyggnaden på ett sätt så ni enkelt kan bygga om, ifall det skulle behövas i framtiden. Arkitektens jobb är inte bara det estetiska, det är även det praktiska i framtiden.

Passar utbyggnaden in estetiskt till huset och omgivningarna?

Kommer utbyggnaden kasta skugga på ytor som ni idag vill nyttja i solen? Är det värt att bli av med en härlig solplats för utbyggnad av huset? För vissa familjer är svaret ja, för andra så är det nej. Boka in en tid med en arkitekt som kan hjälpa er med alla dessa frågor. Arkitekten kan även göra förslag på ritningar så ni inte förlorar så mycket sol, eller andra värdefulla åsikter. I Stockholm finns det många arkitekter som är otroligt kunniga och duktiga på utbyggnationer.

Oavsett vad er anledning är till utbyggnad, ta hjälp av ett proffs som hjälper er med placering, det estetiska utseendet och som kan ge er värdefull rådgivning. Det kostar strax över tusen kronor per timme, men det är det absolut värt. Läs Mer.

En badrumsrenovering är ett stort projekt

8 maj 2017

Oavsett var i Sverige man bor så kommer man någon gång att vilja förändra sitt boende. Detta kan ske genom att man möblerar om, att man byter tapeter, att man målar om i något rum eller att genomföra ett större projekt som exempelvis en badrumsrenovering. Alla behöver förändring och alla mår bra av att få lite ombyte och kan olika renoveringar hjälpa en att trivas bättre så är ju detta väldigt välkommet. Dock så ska man här inte blanda ihop projekten – man måste skilja på att måla om sitt vardagsrum och att genomföra en badrumsrenovering. Det första kan alla göra på egen hand och har man bara tid så är detta inget problem.

Det andra – att genomföra en badrumsrenovering – är dock något som kräver både kunskap, tid och pengar och här måste man alltså planera på ett helt annat sätt. Ska man genomföra en badrumsrenovering så ska man inte tro att detta kommer att ske på kort tid om man bestämt sig för att göra jobbet på egen hand och man ska heller inte tro att detta kommer att ske smärtfritt. Man ska nämligen direkt här säga att större jobb som en badrumsrenovering är svårt att genomföra och om man saknar förkunskaper och om man ska kombinera denna renovering med ett heltidsjobb vid sidan av så är rådet att glömma det.

Det tar tid, det kostar pengar och det är svårt och rådet är istället att man lägger dessa pengar på att kontakta ett företag som sköter om denna badrumsrenovering och detta oavsett var i Sverige man bor, det kan vara Stockholm, Göteborg eller malmö och spelar ingen roll. Se kostanden för det företag du kontaktar för denna badrumsrenovering i exempelvis Stockholm som en investering – både ekonomiskt och rent tidsmässigt.

Kan du inte kakla – något som ofta sker vid en badrumsrenovering – vad får dig att tro att du utan träning kan göra detta i ditt badrum i Stockholm och varför ens utsätta dig för risken? Här måste man alltså tänka om lite och inse vad som skiljer mellan de minre renoveringar man kan gör apå egen hand och de större som man bör kontakta professionell hjälp för.

Det handlar om att svälja lite stolthet och inse sina begränsningar innan det är för sent. En badrumsrenovering i Stockholm kan få katastrofala följder om den skötts på fel sätt, en vattenskada är ingenting som tas om hand i en handvänding och med en klackspark.

Njut av din badrumsrenovering i Stockholm

Kontaktar man ett företag för renovering av badrummet så kan man istället njuta av frukterna som arbetet för med sig. Det handlar om att man halverar tiden, att priset – i de flesta fall – blir lägre och främst – att man får ett badrum som både är snyggt och fräscht.

Det är ju också det som en badrumsrenovering handlar om och att i jakt på mindre omkostnader försöka sköta denna på egen hand är snålhet som ligger väldigt nära ren dumhet. Kontakta ett proffs på en gång och njut av ett fint badrum i Stockholm.

På denna sida kan du läsa mer om badrumsrenovering och hur dylika projekt går till. 

Att tänka på när du köper uterum

30 apr 2017

Att uterum är en av de vanligaste tillbyggnationerna på hus är inte oväntat. Ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att få ett rum som både upplevs som inomhus och utomhus. De billigare varianterna består enbart av en inglasad altan medan de dyrare och mer exklusiva uterummen kan ha allt från isolering och värme. Några saker man bör tänka på i val av uterum är:

 • När ska uterummet utnyttjas?

Det är stor skillnad om rummet byggs som ett ”extrarum” till bostaden eller om det endast är tänkt att förlänga sommarkänslan, dvs man kan sitta där under tidig vår och långt in på hösten. Detta avgör till stor del om isolering behövs eller inte samt hur stabil konstruktionen ska vara.

 • Var ska det vara?

I vissa fall finns inte speciellt många alternativ gällande placering av uterummet. Men på fristående villor brukar alternativen vara flera. Här kan man bland annat utgå från hur mycket sol man önskar eller hur mycket insyn som finns.

Ska det vara i anslutning till köket eller inte? Det beror mycket på om man förväntar sig att äta ofta i uterummet. Att behöva bära maten genom hela bostaden är inte alltid uppskattat.

 • Ska golvet isoleras?

Är det tänkt att uterummet ska användas vintertid krävs en hel del isolering. Kanske till och med koppla in golvvärme? Oavsett kräver det ett helt annat underarbete på golvet än om man enbart ska ha uterummet öppet under vår/sommar/höst.  Vanliga golv i uterum är klinkers, betongplattor och klassisk altantrall.

 • Glaset

En sak som kännetecknar uterum är att de har mycket stora glaspartier. Det släpper in ljus och värme samt skapar den närhet till naturen som man förväntar sig möta i dessa rum. Även val av fönster avgörs när på året som uterummet ska användas. Det blir billigt med vanliga 4mm glasfönster men dessa kommer att släppa igenom en hel del kyla. Ett alternativ kan då vara att välja energiglas vilka är betydligt mer isolerande. Det bästa alternativet är däremot isolerglas. Det är dubbelglas med exempelvis argongas mellan sig.

 • Krävs bygglov?

När ett uterum ska byggas krävs oftast bygglov – men inte alltid. Det som brukar vara avgörande är storleken på taket. Hör alltid med din kommun om när bygglov krävs och gör det i god tid innan byggandet ska påbörjas. Ibland kan det ta över ett halvår att få bygglovet godkänt.

 • Eller fristående?

Många utgår från att uterum ska vara en tillbyggnad till bostaden. Men ibland kan det vara bättre att bygga det helt fristående ex. som ett litet lusthus. Då får man större alternativ gällande både byggnadsteknik och möjlighet att placera uterummet där man vill.  Kom däremot ihåg att man enbart kan göra ROT-avdrag på tillbyggnader, inte nybyggnationer (ex fristående uterum) .

Här kan du se exempel på olika varianter av uterum.

Regler som gäller vid tillbyggnad/utbyggnad i Stockholm

3 apr 2017

Den som vill genomföra en tillbyggnad på sin bostad bör alltid först kontakta kommunen för att kontrollera om några speciella tillstånd behövs. Reglerna och behoven av tillstånd kan kraftigt variera mellan olika kommuner så man bör inte utgå från att samma regler gäller inom olika områden. I Stockholm är det därmed Stockholm Stad man ska kontakta, alternativt ladda hem informationsbroschyrer från dess hemsida.

På hemsidan framkommer det att tillbyggnader i Stockholm generellt behöver bygglov. Det finns däremot några undantag. Man behöver exempelvis inte bygglov för friggebodar eller för ”kompletteringsåtgärder utanför planlagt område”.

Tillgänglighetskravet

Vid en tillbyggnad eller ombyggnad är det viktigt att tillgänglighetskraven uppfylls. Det får alltså inte ske en försämring på denna punkt efter att tillbyggnaden är genomförd.

Uterum

Enligt informationen på Stockholms hemsida krävs alltid bygglov för uterum. Detta är en enklare byggnad som är sluten och därmed i de flesta fall hamnar inom bygglovskraven. Men även här finns undantag. Delvis kan det bero på hur stort taket har på uterummet. I vissa fall avgör nämligen detta om det krävs bygglov eller inte.

Är det ett fristående uterum avgörs krav på bygglov om uterummet följer reglerna för friggebod eller inte. Kan man klassa uterummet som en friggebod behövs därmed inte bygglov.

Behövs bygglov eller bygganmälan?

Som nämnts ovan behövs inte alltid bygglov vid tillbyggnad, även om det är det vanligaste. I vissa fall när det inte krävs bygglov kan det finnas krav på bygganmälan.

Utöver bygglov finns även både rivningslov och marklov. Även i dessa fall ser kommunen på de individuella förutsättningarna och avgör om önskad åtgärd får genomföras eller inte.

Via Stockholm.se kan man söka upp svaret gällande om någon av dessa lov eller anmälan behöver ske inför att arbetet påbörjas. De olika byggreglerna är uppdelade i följande kategorier:

 • Kräver bygglov, marklov eller rivningslov
 • Kräver Anmälan
 • Bygglovsbefriande åtgärder

Bygglovsbefriande åtgärder

Inom denna kategori hittas Friggebodsregler och Attefallsregler. De som håller sig inom Friggebodsreglerna vid en tillbyggnad eller nybyggnad behöver varken ansöka om bygglov eller genomföra någon anmälan. Även Attefallshusen kan byggas utan bygglov men i detta fall krävs det en anmälan och även ett beslut gällande startbesked.

Fördelen med Attefallshus är att dessa får vara betydligt större än en friggebod. Sedan Attefalls-regeln införts har många valt att bygga dessa byggnader på sin tomt för att därigenom få ett extra boende. I Stockholm har många sett möjligheten till extrainkomst genom att hyra ut ett Attefallshus på gården till studenter eller andra som har svårt att få ett billigt boende.

Sammanfattningsvis är det alltid viktigt att kontrollera om lov eller anmälan behöver ske. Detta sker enklast via Stockholms hemsida där ett flertal olika exempel lyfts upp för att tydliggöra vad som krävs. Känner man sig osäker är det även en fördel att kontakta bygglovsansvariga på Kommunen. Detta oavsett om det handlar om en tillbyggnad eller nybyggnation.

Hitta en målare genom att fråga vännerna

31 mar 2017

Att anlita firmor, så som målare, är kanske nästan lite skrämmande. Under många arbeten innebär det att okända personer som går in i din bostad medan du inte närvarar. Hittar man en seriös firma har man dock knappast någon större anledning till oro.

Att hitta en seriös firma är dock inte alltid det lättaste. Hade det varit väldigt lätt hade det inte funnits några historier om undermåliga jobb, saltade fakturor och saker som gått sönder eller försvunnit. Dock går det att minska risken avsevärt genom att ta till vissa åtgärder innan firman anlitas. En av dem är att fråga vännerna.

En fördel med att få en rekommendation av en vän är att du kan känna dig trygg med att firman kommer hem till dig. Är det en vän du litar på, är det kanske den bästa referensen man kan få. Vanligtvis brukar man fråga firman om tidigare kunder som referenser – men dessa kan ju alltid fejkas (även om det ofta är möjligt att se igenom detta). Är det en vän du känt länge, och som kanske till och med har koll på hur målare jobbar, kan du förmodligen känna dig mycket säker med att anlita firman.

Sollentuna – litet i förhållande till Stockholm

Att anlita en målare i till exempel Sollentuna kan kännas något tryggare än att göra det i till exempel Stockholms innerstad. Detta eftersom utbudet av målare är betydligt mindre, och det är i och med det lättare att ”hålla koll” på de firmor som är verksamma i kommunen. Boende i centrala Stockholm har lite svårare att hålla reda på alla aktörer.

I och med att Sollentuna inte är särskilt stort, är det heller inte helt osannolikt att du känner någon i de olika delarna i kommunen. Om du gör det, är det en bra idé att fråga en vän från varje del. På så vis kan du vara säker på att du knappast missar någon bra målare i Sollentuna.

Använd sociala medier

Att använda sig av sociala medier är mycket effektivt när det kommer till att hitta målare eller andra firmor. Har du många vänner eller följare är det sannolikt att du känner någon som har anlitat en målare i området du vill att jobbet ska utföras i. På så vis får du den tryggheten i en pålitlig referens, som det skrevs om ovan.

Samtidigt har många vänner eller följare som man kanske inte känner så väl – kanske inte ens över huvud taget. I sådana fall är det knappast en lika bra referens som om en riktigt bra vän skulle rekommendera firman.

 

Bäst är det kanske om du känner någon som jobbar som hantverkare. Om denne inte är målare, är det sannolikt att han eller hon någon gång har samarbetat med en målare för ett jobb. I sådana fall är det en referens som även den väger mycket tungt. Har du tur kan du få till en bra deal, om hantverkaren du känner har en bra relation med målerifirman.

ROT-avdraget har förändrats

24 mar 2017

Vi i Sverige har haft en stor fördel under senare i och med att vi kunnat få olika typer av hantverksjobb utförda till ett – av staten – subventionerat pris. Det här i form av rot-avdraget och om vi kortfattat beskriver hur det fungerar så kan vi säga att det du äger en lägenhet i Stockholm där du funderar på att lägga ett nytt golv. Du saknar helt vana av detta och du har dessutom minimalt med tid och av den anledningen så väljer du att kontakta en professionell golvläggare. Tidigare så hade detta skett till en hög kostnad, men i och med att du i dagsläget kan använda rot-avdraget så kan du dra av halva beloppet på arbetet som denna golvläggare genomför vid bytet av ditt golv i Stockholm.

Du betalar alltså materialet, men gällande själva kostnaden för arbetet så blir detta alltså betydligt billigare. Tidigare gick rot-avdraget att använda upp till maximalt 50.000 kronor per år och per person inom de flesta områden som rör byggnationer, reparationer och renoveringar. Huruvida man är berättigad att använda rot-avdraget är en sak som man enklast kollar upp genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Vid nyår så minskades rot-avdraget från 50 till 30% och det innebär alltså att du – för att återgå till exemplet – kommer att anlita samma golvläggare i Stockholm för samma jobb, men bara dra av 30% av dennes arbetskostnad istället för halva som man kunde göra tidigare.

Missförstå oss rätt här: rot-avdraget kommer även fortsättningsvis vara gynnsamt och göra en skillnad för privatpersoners ekonomi – men det är ändå en markant skillnad som man bör ta i beaktande. Har man ett projekt i sitt hem som man bör genomföra eller när en dröm om en förändring så bör man således passa på innan nyårsklockorna ringer. Speciellt kanske om det handlar om de mer dyra projekten. Exempel på ett sådant handlar om bergvärme och där kan det visa sig vara riktigt ekonomiskt kostsamt att avvakta. Kort sagt; installera din bergvärmepump redan idag!

Vad händer i och med att rot-avdraget sänkts?

Som vi sa ovan, priset för exempelvis en golvläggare i Stockholm har ökat och det är naturligtvis trist i sig. På sikt så kommer det dock förmodligen att bli ännu större problem och det kommer kanske att gå så långt att det sänkta rot-avdraget gör att byggbranschen återgår till det man genom skattesubventionen vill förhindra och få bort – nämligen den stora andelen svarta jobb.

Det var nämligen en av de primära tankarna då det gällde Rot- och ”kusinen” inom den hushållsnära branschen (hemstädning, tvättning, läxhjälp med mera) och man ville få bort de svarta jobben som skedde i de både områdena. Svarta jobb som staten inte fick någon som helst del av och här kan man nämna just byggbranschen som lite av den största syndaren. Skulle du innan rot-avdraget velat ha ett nytt golv inlagt i din lägenhet i Stockholm, kontaktat en golvläggare så skulle chanserna också varit väldigt goda att denna erbjöd sig att utföra jobbet där betalningen skedde i form av kontanter instoppade i ett brunt kuvert. Helt enkelt beroende på att både denne golvläggare och du som kund skulle tjäna på det; den moraliska aspekten åt sidan här.

Risken är således ganska stor att det kommer att återgå till detta scenario och det är naturligtvis en sorglig utveckling på ett problem som man länge lyckats få bukt med och haft under kontroll.

Motstå frestelsen i att anlita svart arbetskraft

Det som krävs för att undvika att detta inträffar är att man som kund och som privatperson inser att rot-avdraget fortfarande är väldigt frikostigt även vid nivån om 30% och att man dessutom ser till riskerna som finns om man istället väljer att betala svarta pengar. För – vad händer om den golvläggare du anlitat i Stockholm visar sig lämna efter ett uselt jobb och du betalat honom med svarta pengar? Kommer denne att stå för kostnaden eller är det du som kommer att tvingas till det? Naturligtvis så kommer du och inte denne golvläggare att vara den som får betala för de eventuella fel som uppkommer; hur ska du kunna bevisa detta utan att samtidigt visa att du inte brutit mot lagen? Dessutom så ska man i en fråga om risker samt omkostnader också se lite till det faktum om vilken stad man bor i också. Vi förklarar detta nedan!

Billigare tjänster i Stockholm

Om man bor i Stockholm så har man nämligen en väldig fördel gällande priserna för olika typer av hantverksjobb och byggtjänster. Som förklaring till detta så kan vi säga att det där finns så många fler golvläggare, snickare, takläggare, elektriker och rörmokare att man genom denna konkurrens kan hitta ett väldigt bra pris för den tjänst man behöver. Detta även exkluderat rot-avdraget. I Stockholm kan man alltså genom att använda sig av den rådande konkurrensen anlita en golvläggare till ett förmånligt – vitt! – pris och det här för även med sig en annan sida av myntet. Nämligen kvalitet.

I och med att det finns så pass många verksamma golvläggare – eller valfritt yrke inom byggbranschen – så finns det också en väldig varierande kvalitet dem emellan. Det här gör vikten av vita jobb ännu större då riskerna för dålig kvalitet ökar markant om man jämför med mindre städer.

Som kund måste du kunna påvisa vem som gjort jobbet och det gör du allra lättast genom att – som vid alla andra köp – visa upp ett kvitto. Svarta jobb – oavsett inom vilket område de sker – medför alltid en stor risk som kan visa sig bli väldigt, väldigt kostsam i slutändan.

Anlita professionell hjälp för din rivning

2 mar 2017

Om en renovering så kan man generellt säga följande; den kräver förberedelse för att bli bra och det som sker innan- och efter ska tas på lika stort allvar som själva projektet i sig. Det här menar vi att många glömmer bort; något som är förståeligt sett till att man vill komma igång och påbörja det projekt man planerat och även slutföra det så fort som möjligt.

Vad är det då vi menar med –innan och efter en renovering? Jo, det uppenbara. För att kunna börja bygga så måste du först riva ut det befintliga och det är sällan något som kan ske utan planering. Ska du exempelvis renovera ett badrum och bor på tionde våningen i en fastighet i Stockholm – hur ska du lösa din rivning då? Vet du allt om miljöfarligt avfall, vet du hur du ska sortera allt som du river loss – kan du transportera och har du de maskiner som krävs?

Vi svarar på frågorna åt dig: nej, nej, nej, nej, och nej. Det är också det vi menar med rivning – de flesta av oss har ingen aning om hur en korrekt sådan ska se ut och de flesta av oss har inte den nödvändiga kompetensen som krävs för att klara en sådan. Något som alltså leder oss dit vi vill komma: anlita professionell hjälp för din rivning och gör det med tanke på allt det vi ovan nämnde. Det kostar inte så mycket pengar och det kommer dessutom att gör att du kommer igång med din badrumsrenovering i Stockholm betydligt snabbare och med en mer positiv inställning än om du på egen hand gett dig på det krävande, fysiska jobb som en rivning trots allt innebär.

Glöm inte din byggstädning

Punkt nummer två då - vad – ska man tänka på efter en renovering? Ja, av naturliga skäl så kommer din renovering att innebära en massa damm, en massa spån och en massa smuts. Detta måste städas bort och det är ingenting som du- eller din dammsugare ska ge er på. Det brukar krävas en speciell typ av dammsugare för att klara av en byggstädning – det går att hyra – och det handlar om ett väldigt tufft jobb; slipdamm har en förmåga att hamna överallt.

 

Vårt råd är alltså att – liksom vid din rivning – att ta professionell hjälp vid din byggstädning. Se till att ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för din renovering och för att kunna leva normalt då den är genomförd. Ta hjälp!

Asfaltering har många fördelar

10 feb 2017

Man kan tycka att en stad som Stockholm har nog med asfalt som deasfaltt är och att den här texten således är att anse som helt onödig. Asfalteringe dock; det har lite för många fördelar för att man ska kunna ignorera dem och de gäller såväl för en villaägare i Kiruna som för en sådan i nämnda Stockholm. Om vi säger att du äger en villa i Stockholm och att du funderar på att låta genomföra en asfaltering – ja, då kan du se dessa fördelar som en följd av detta:

- Snyggare tomt: vi säger att du asfalterat uppfatren där du tidigare haft grus. Genom en asfaltering så får du ett lyxigare hus som sticker ut. Kompletterat med mur- eller stenarbeten i anslutning till uppfarten så kommer du att ge ett vackert första intryck till dina gäster.

- Mindre slitage. Grus sprätter upp och skadar undersidan på din bil. Dessutom så kommer din bil att fastna och du kommer att få göra det till en daglig rutin att kratta uppfarten. Genom en asfaltering så drabbas din bil inte alls av något slitage och du slipper sköta om uppfarten i fråga.

- Lång hållbarhet. En korrekt utförd asfaltering håller över en längre tid. I kombination med att de flesta seriösa företag även erbjuder garanti på sina jobb så kan du räkna me den snygg, hållbar och lättskött uppfart.

- Prisvärt. Det finns massor av företag i Stockholm som erbjuder asfaltering och här har du – tvärtemot vad många tror – en klar fördel rent ekonomiskt. Du kan ta in flera offerter och du kan använda alla dessa som ett argument i din förhandling. Chanserna är därmed att anse som goda att du lyckas pruta på priset i slutändan.

Där hade vi fördelarna och vill återigen trycka på att en asfaltering mår bra av att kombineras med ett snyggt sten- eller murningsjobb som ramar in jobbet; gärna med ytterligare en komplettering i form av något typ av blomsterarrangemang.

Varning för dörrknackare

Dock; i Stockholm – och i närliggande län, Uppland, Södermanland och Västmanland – så har ett otyg under senare år börjat visa sig och du har säkerligen läst om det i våra större tidningar. Det handlar om dörrknackare, det handlar om hotfulla situationer och det handlar om bristfällig asfaltering. Förenklat här: det finns utländska killar som går omkring under sommaren och som erbjuder asfaltering av exempelvis garageuppfarter till ett väldigt bra pris (detsamma brukar gälla takrenoveringar, målning och enklare snickerier).

Jobben i fråga är inte av god kvalitet och dessutom så är det olagligt (sett till att du onekligen kommer att betala skattefritt). Ta inte risken, motstår frestelsen och – om du vill ha din garageuppfart asfalterad – anlita en seriös firma. Så dyrt är det inte.

← Äldre inlägg