Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Sopmaskin behövs till BRF:er

14 apr 2018

Många bostadsrättföreningar bestämmer sig för att anställa en vaktmästare, eller hantverkare som arbetar med bostadsrättsföreningens fastigheter på heltid. Då kan man få jobba med väldigt många olika saker, allt som har med fastigheterna att göra. Är man hantverkare och vill slippa åka runt bland en massa olika arbetsplatser, kan detta vara en bra arbetsplats att söka sig till. Då kan man behöva rycka ut till allt från bostadsrättsägarnas droppande kranar, till element som inte fungerar, till att skotta snö på vintern eller plantera plantor och beskära träd och buskar på innergården.

Se till att personalen får rätt utrustning

Och för dem som är arbetsgivare är det viktigt att förse den som man har som sin anställda personal med rätt verktyg så att de kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt och så effektivt det bara går. En snygg och prydlig innergård är viktigt för bostadsrättsägarnas och deras gästers trivsel. En snygg innergård höjer även värdet på hela fastigheten. Man vinner mycket på att ha en så fin innergård som möjligt. Då kan det vara av största vikt att ha en sopmaskin som underlättar arbetet. Att sopa hela gårdar för hand, tar en evighet, och när man är färdig med det, är det dags att börja om igen. 

Använda sopmaskinen inomhus

Man tänker oftast att man endast ska kunna använda en sopmaskin utomhus, men en sådan kan med lätthet även användas för inomhusbruk. Har man stora ytor som ska hållas rena inomhus, är det bäst att använda en maskin som tar sig igenom stora ytor på kort tid. Då måste man se till att köpa, eller hyra en sopmaskin som kan användas både inne och ute. Det är bäst att höra sig för hos tillverkaren så att man får en maskin både för inom- som utomhusbruk. Har man till exempel någon hall kan man behöva rengöra den för att inte användarna ska behöva andas in smuts och damm som gärna lägger sig i hörnen på sporthallen. 

Hyr en sopmaskin!

Vill man inte hyra eller köpa in sopmaskin kan man koppla in en sugmaskin på sin traktor, ATV eller något annat fordon. Är det så att man vill använda sin traktor, som man redan har, och ofta använder kan man gott och väl endast koppla in en sopmaskin som suger in smuts och skräp.

Det finns även sopmaskiner som är små och behändiga, ska man till exempel hålla gångar och uteplatser fria från löv och skräp, kan det vara som mest behändigt med en liten sopmaskin men som ändå tuggar i sig skräpet under kort tid. Fortsätt läsa här om hur du använder sopmaskiner.

Golvslipning ger snabb effekt

6 apr 2018

Det finns all anledning att se huruvida en golvslipning är möjlig att genomföra om man märker att golvet har börjat se trist, livlöst eller om det är fullt av repor och andra skador. Detta som en naturlig följd av att golvet är något som dagligen används och därmed nöts på ett självklart sätt. En gäst går in med höga klackar, du går in med blöta skor, dina barn kastar av sig kläderna i ett hörn i hallen, du tappar någonting och skadar golvet, dina möbler och tyngden från dessa ger märken och en stol kanske skrapar ytan - allt detta ger ett naturligt slitage.

I och med att en golvslipning behöver göras ganska sällan så finns det ett värde i att ta professionell hjälp och betala några kronor extra för att perfekt jobb. Med Rot-avdraget så blir det inte en så hög kostnad i slutändan

Golvslipning är - beroende på vilket golv det handlar om - ofta lösningen. Vissa golv - plast, mattor och klickgolv - går inte att slipa. Parketter, massiva trägolv och vissa stengolv kan man slipa; under förutsättning att det har tillräckligt med slipyta. man brukar säga att ett massivt trägolv är möjligt att slipa ungefär tre-fyra gånger och då man, på ett sådant, har en livslängd på ungefär en mansålder så förstår man också att en golvslipning inte är ett årligt projekt.

Något som i sin tur, enligt oss, leder till följande - ska du genomföra en golvslipning så kan du unna dig att göra den på rätt sätt och betala för professionell hjälp. Det går att göra den på egen hand, men dels så är det ett ganska tungt jobb - en slipmaskin kan väga upp till 80 kilo - och dels så är det ganska svårt. Risken finns att golvet skadas och att det därmed måste slipas ännu lite mer - något som ger kortare livslängd.

Hur ska du tänka vid en golvslipning?

Professionell golvslipning är därför, i nio fall av tio, att föredra. Vi kan säga att du bor i Stockholm och behöver hjälp med en golvslipning: hur ska du tänka inför en sådan? Vi radar upp några tips som kan ge svar på frågorna som normalt brukar komma.

 • Plocka undan? Golvet måste vara fritt från alla möbler och andra saker. Gällande övriga rum och skydd i dessa så beror det lite på vilka maskiner som används. Moderna slipmaskiner kan ge en nästintill dammfri golvslipning i Stockholm. Det kan vara fördelaktigt att söka efter en firma med en uppdaterad maskinpark av den anledningen. Annars får du vara beredd på att täcka för möbler och annat även i andra rum - slipdamm kan yra runt lite varstans.
 • Priset? Ta först och främst in flera offerter och ställ dessa mot varandra. Det ger en bra bild av vad som är rimligt att betala för en golvslipning. Se till att använda dig av rot-avdraget som ger dig möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden
 • Tiden? Lite beroende på yta samt slitage och typ av golv så tar en golvslipning olika lång tid. Räkna med ungefär en dag med allting inkluderat - även ytbehandlingen.
 • Ytbehandling? val av ytbehandling är viktigt. För golv i rum med mer slitage - hallen och barnrummet - så krävs det mer skydd. Där brukar lack och hårdvaxolja fungera. I exempelvis vardagsrummet så kanske du vill ha mer värme och är beredd att kompromissa med skyddande egenskaper. Där kan i så fall olja vara ett vackert alternativ.

Mer info om golvsliping och golvläggning finns på denna sida: http://www.golvläggarestockholm.net.

Populära bygglovsbefriade åtgärder

28 mar 2018

För den som initierar ett mindre byggprojekt är det tacksamt att slippa byråkratin som följer med en bygglovsansökan. Ritningar, handhavandetider och andra administrativa delar av processen är helt enkelt något de flesta gärna slipper. Sålunda är det knappast förvånansvärt att bygglovsbefriade åtgärder är mycket populära. 

Märk väl att följande information gäller i Stockholm, och att reglerna skiljer sig något från kommun till kommun. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för närmare information (och mer precis information, såvida du inte bor i Stockholm). 

Tillbyggnad

I Stockholm och i princip samtliga kommuner gäller att du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra en tillbyggnad om den inte överstiger 15 kvadratmeter i bruttoarea. En annan begränsning är att aktuell tillbyggnads höjd inte får överstiga den vid det befintliga husets taknock (alltså den högsta delen av takkonstruktionen).

Vidare gäller att avståndet till tomtgränsen inte får understiga fyra och en halv meter. Grannen kan dock tillstyrka att tillbyggnaden får placeras närmare än så till tomtgränsen. Då gäller i sådana fall (åtminstone i Stockholm) att godkännandet ges av samtliga delägare av grannfastigheten. Godkännandet lämnas då in i samband med anmälan. 

Även om inget bygglov krävs för detta, är det viktigt att känna till att en tillbyggnad fortfarande är anmälanspliktig. 

Attefallshus

I omedelbar närhet till bostaden är det tillåtet att föra upp en eller flera komplementbyggnader eller komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus. Det kan antingen vara ett permanent bostadshus eller en komplementbyggnad som till exempel gäststuga, förråd eller garage. 

Förutom begränsningen gällande kvadratmeter, får taknockshöjden inte överstiga 4 meter. Vidare ska avståndet till tomtgränsen vara minst fyra och en halv meter, såvida inte dina grannar tillåter ett kortare avstånd än så. Ytterligare något som är bra att känna till är att huset inte får placeras närmare än 30 meter från en järnväg (spårets mitt). 

Även Attefallshus, precis som tillbyggnader, är anmälanspliktiga. Ska huset användas som en permanent bostads krävs även att det uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav samt kraven på tillgänglighet. 

Staket

Sätter du upp ett lågt och luftigt staket runt din tomt får det ske utan bygglov. Dock under förutsättningen att staketet är genomskinligt och att skötsel av det kan ske från den egna fastigheten. Exakt hur högt det får vara skiljer sig åt mellan olika kommuner, men normalt är maximalt kring 110 – 120 cm. 

I till exempel Stockholm krävs dock inte bygglov för staket – oavsett höjd. Då gäller att syftet inte är insynsskydd och att det är genomskinligt från alla håll. Väljer du en bräda som är till exempel 6 cm bred så ska också tomrummet mellan brädorna vara detsamma som minst, det vill säga 6 cm i det här fallet. 

Bra att känna till

Följande regler gäller i Stockholm, betänk att det kan skilja sig något mellan olika kommuner:

 • De bygglovsbefriade reglerna gäller endast för en- och tvåbostadshus. 
 • Det kan finnas flertalet områden som är undantagna från reglerna. I Stockholm är dessa till exempel bland annat Vällingby, delar av Alvik, Bällsta, Nockeby och Stora Mossen. 
 • Innan du kan påbörja ditt nybygge behöver du ges ett startbesked av kommunen. 
 • Åtgärderna kan ges tillstånd, oaktat det som står i detaljplanen för fastigheten. 

Tid för ett Attefallshus i Stockholm?

5 mar 2018

En anledning till att dagens Attefallshus överhuvudtaget togs fram var med Stockholm och andra större städer i åtanke. För privatpersoner i mindre städer så skulle fördelarna bli mer personliga ifall man valde att bygga ett Attefallshus - man skulle få ett utrymme om 25 kvadratmeter att bygga utan bygglov och använda som exempelvis garage, förvaring eller bara som en trevlig yta för samkväm.

Vad skiljer då detta mot Stockholm och varför är inte allt detta relevant för en person som bor där? Det är relevant - tro ingenting annat; men i Stockholm så ville man från Regeringens sida även genom att införa ett Attefallshus för att lösa lite av den bostadskris som fanns - och finns - i huvudstaden. Detta genom att göra det möjligt att använda ett Attefallshus som en komplementbostad till det befintliga huset.

Fullt anpassad - med förvaring, med sovplatser, med vatten- och avlopp samt kök (och handikappanpassning)  - så skulle alltså ett Attefallshus, upprest av en husägare i Stockholm, kunna fungera som en bostad att hyra ut till exempelvis en student eller någon annan person på jakt efter någonstans att bo.

En god idé - men har den slagit väl ut?  Ja och nej. Gällande bekvämligheten så råder det inga tvivel. Ett Attefallshus är något som ger det där lilla extra - oavsett om man byggt det som ett garage, som en bastu, enbart som förvaring eller som en ren komplementbostad att använda själv.

Angående ett Attefallshus som bostad så går det lite trögare - det har kanske inte tagit den fart som man hoppats på. Man ska dock veta att det fortfarande är en relativt ung byggnad och då det numera även viskas om att måtten ska komma att utökas - till 30 kvadratmeter - så tror vi definitivt på ett uppsving även gällande uthyrningen.

Vad gäller för ett Attefallshus?

Om du skulle vara intresserad av att bygga ett fristående Attefallshus på din tomt så finns det regler att förhålla sig till och vi tänkte dra de viktigaste här nedan. Ett tips är att du ringer Byggnadsnämnden i din kommun och hör dig för vad som gäller i det område du bor i; här tänker vi mest på viktiga saker som exempelvis strandskydd.

Du kan även passa på att höra hur avgiften för startbeskedet ser ut. Den varierar nämligen från kommun till kommun i Sverige och det kan skilja ganska många kronor mellan den billigaste och den dyraste.

 • Måtten för ett Attefallshus får maximalt vara 25 kvadratmeter till ytan och med en höjd - från mark till taknock - på fyra meter
 • Avståndet Till dina grannar får vara maximalt 4.5 meter. Bygger du ditt Attefallshus närmare än så krävs deras medgivande
 • Bygglov behövs inte, men däremot så måste du göra en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun och invänta ett startbesked
 • >strong> Väggfast Ska du bygga ett Attefallshus i form av en tillbyggnad så har du inte 25 kvadratmeter att jobba med - där gäller 15 kvadratmeter.
 • Befintligt hus Du får bara bygga ett Attefallshus som ett rent komplement. Du kan inte köpa en tomt i skärgården i Stockholm och på denna enbart bygga ett Attefallshus; däremot kan du bygga ett sådant om det på tomten redan står ett hus/villa.

Ska du bygga en utbyggnad?

28 feb 2018

Funderar du på att bygga hemma? Kanske ni har blivit fler och behöver fler rum? Då kan det vara en bra idé att bygga till vinden, källaren eller varför inte en utbyggnad. Håller man sig till vinden eller källaren behöver man inget bygglov, men så snart ni ska bygga en utbyggnad, behöver ni ansöka om bygglov från kommunen där ni bor. Det är inte alla som tänker på det, men en utbyggnad förändrar huset som ni bor i, och då kan det bli en fråga om böter, om man inte har bygglov först.

Så går ni till väga

När ni väl fått bygglov och vill skrida till verket, kan man behöva riva några väggar först. Förutom den egna mankraften och en kofot, kan man behöva rätta reskap till att riva väggarna. Det är inte alltid som väggarna har gipsskivor. Du kan stöta på metallbalkar och betongbalkar. De är inte de lättaste att riva om du inte har rätt redskap för det. Vet du inte vilka redskap som du kan använda, kan du alltid googla maskinuthyrning och så namnet på den ort som du bor i. Då kommer googles sökmaskin att leta upp flera hemsidor som den tror ska hjäklpa dig hitta det du söker. Kommer du inte att använda rivningsredskapen fler gånger, är det onödigt att köpa till exempel borrhammare, bilhammare, sågmaskiner, armeringsklipp, metallsågar och sänksågar, kan det vara en bättre idé att hyra dem. Då blir du av med dem den dag som du är färdig med rivningen.

Få upp relgar och väggar

Sedan ska man få upp reglar för den nya utbyggnaden, sedan kommer väggarna. Hur gör ni med taket? Är det så att ni är rådvilla om hur utbyggnaden ska få ett enhetligt tak med övriga huset (helst) kan man rådfråga en arkitekt för att få en snygg och praktisk lösning på det. Sedan kommer golvet, som behöver gjutas. Har man fått ett första, provisoriskt tak på plats kan det vara skönt att slippa eventuell nederbörd och kan jobba ostört med golvet. När ni väl har fått plintarna på plats och kan gjuta, är det sedan läge för att bestämma sig för vilket slags golv ni vill ha. När väl golvet är på plats bör ni isolera utbyggnaden. Till sist bör ni spika upp gipsväggar och sedan montera fönster. Efter att fönstren är på plats kan ni sedan börja inreda utbyggnaden. Snart är ni klara.

Hyra redskap

Till denna utbyggnad kan ni behöva renoveringsredskap, sågar, vinkelslipar, borrar, kanske till och med en egen tombola för att blanda till den egna betongen? Har ni inte det, kan det vara bäst att hyra även dem som ni behöver för att utbyggnaden ska bli till. Har ni ett hus med höga gavlar och flera våningar, som ni ska bygga utbyggnaden på, bör ni även hyra in klätterplattformar som skyddar mot eventuella fall. Då är det ingen idé med en enkel stege. En klätterplattform är mycket användningsbar och praktisk. Dessutom är den så gott som en livförsäkring för dem som ska arbeta på hög höjd.

Är du i behov av mer utrymme?

16 feb 2018

Det kan finnas väldigt många anledningar till varför man plötsligt har ett överskott gällande saker och ett underskott gällande utrymme. Att man flyttar från en större till en mindre bostad är den vanligaste anledningen. Det många gör i ett sådant läge är att man väljer magasinering av de föremål/möbler som man inte vill sälja eller slänga bort. Det kan finnas en period senare i livet då man behöver dessa och det kan också handla om mer sentimentala skäl såsom att man kanske ärvt föremålen i fråga.

Oavsett vilket så är magasinering ofta ett väldigt bra val - en tjänst som heller inte behöver vara så dyr som många verkar ta för givet. Magasinering i större städer - där behovet är större och konkurrensen mellan företagen högre - kan faktiskt vara ganska billig.

Men, som kund så får du även vara beredd på att det kan finnas sämre företag inom magasinering och att du, helt enkelt, kan bli väldigt missnöjd med den tjänst du betalat för. Vi tänkte därför peka på några punkter som kan hjälpa dig att hitta rätt företag och vi kan säga att du behöver magasinering i Stockholm (som av naturliga skäl är den stad där tjänsten är allra mest eftersökt).

Så hittar du säker magasinering i Stockholm

Här följer några konkreta tips som vi anser kan vara dig till gagn och leda dig till en seriös partner då du söker efter extern förvaring.

 • Säkerhet: Hur ser företaget på säkerhetsfrågorna? Finns det larm, finns det säkerhetsbolag anlitade och finns det heltäckande försäkringar om något skulle hända? Kolla upp detta noggrant innan du bestämmer dig. Ett annat tips är att se över vilka som har nycklar till ditt förråd. Lämpligen så är det bara du som ska ha tillgång till en sådan.
 • Avstånd: Ju längre bort från Stockholm du kommer - desto billigare blir det med magasinering. De flesta lager brukar ligga bra till i förhållande till kommunala alternativ och här kan det finnas många sköna kronor att spara.
 • Hur ser miljön ut? Att bara förvara saker och föremål inuti en större lagerhall kan medföra risker. Du vill ha sina föremål i samma skick som då du lämnade in. En lokal ska hålla lämplig temperatur och vare sig vara för kall, för varm eller för fuktig.
 • Bekvämlighet och kundbemötande. Många företag inom magasinering erbjuder även hämtning av dina föremål. En fin detalj som bevis på detta är att du kan få en container hemkörd till dig; du fyller denna och packar som du vill och då allt är klart så körs containern till den lokal där förvaringen sker. Din magasinering sker alltså i den container du själv har packat.

Mer information om magasinering finns på denna sida.

Spara pengar på ditt byggprojekt

14 feb 2018

Det finns många sätt att komma undan lite billigare om man ska arbeta med ett byggprojekt. Vissa är enkla och kan appliceras på nästan alla fall, medan andra är lite svårare eller mer specifika. I den här texten listar vi lite av båda. Ingen vill betala mer än vad man behöver – och om du sparar pengar på ditt byggprojekt blir du säkerligen mer nöjd i slutändan. Kvaliteten får dock givetvis inte kompromissas. Arbetet ska vara både väl och kostnadseffektivt utfört.

Vilken utrustning behöver du hyra?

Det finns potentiellt stora summor man kan spara genom att hyra in rätt utrustning och vill veta till exempel vad det kostar att hyra en teleskoplastare och pris. Visste du till exempel att en teleskoplastare också kan användas som skylift och varuhiss? Det kan även fungera utmärkt som ett substitut för byggnadsställningar. Är ni många som ska arbeta, och projektet är stort, är det kanske bättre att hyra in en varuhiss, teleskoplastare, skylift och byggnadsställning separat. Om du slipper hyra in något annat än en teleskoplastare finns dock relativt stora summor att spara.

Behöver du ta in hantverkare?

Är det ett privat projekt kan det hända att du behöver kalla in fackmän från olika firmor (externa aktörer kan givetvis behöva anlitas vid kommersiella projekt också). Om så är fallet kan det finnas möjlighet att pressa priserna på arbetskostnaden. Du kan behöva hantverkare för att till exempel dra rör eller el, som är arbeten endast behöriga bör utföra. Några effektiva tips för att sänka kostnaden på den firma du anlitar är följande:

 • Ta in många offerter. För många är det en självklarhet att man tar in flera offerter. Det är dock långt ifrån alla som faktiskt gör det. Får du in flera prisuppgifter kan du, för det första, kontrollera att det är ett marknadsmässigt pris du betalar. För det andra kan du ställa entreprenörernas offerter mot varandra, för att på så sätt ge dig själv gott förhandlingsutrymme. Om du faktiskt lyckas sänka priserna eller inte beror på din egen förmåga att förhandla. Ungefär samma procedur kan du tillämpa om du ska hyra teleskoplastare eller annan utrustning.
 • Ta referenser. Kolla upp alltid upp den du ska anlita, vare sig det är en maskinuthyrningsfirma eller en elektriker. Börja gärna med att titta lite på vad folk säger om firman i allmänhet på nätet. Är firman liten finns en risk att få personer har sagt något om dem. I sådana fall kan du be dem om referenser. Att du hittar ett förtroende för firman är viktigt.

Asfaltera garageuppfarten

8 feb 2018

En garageuppfart används så gott som dagligen och ställer hårda krav på underlaget. Idag har dessutom många familjer i Stockholm två bilar, vilket ytterligare ökar belastningen. För att klara den ständiga påfrestningen av tunga däckdrivna fordon väljer många i Stockholm att asfaltera garageuppfarten.

Anlita ett proffs i Stockholm

När vi skriver ”asfaltera garageuppfarten” menar vi då så klart egentligen ”anlita ett proffs för att asfaltera garageuppfarten”. Att själv ge sig på en asfaltering, med allt vad det innebär av schaktning och underarbete, är ingenting vi kan rekommendera. Bara att gräva ut så mycket schaktmassa som krävs för att göra plats för underlag tar längre tid och innebär mer arbete än du någonsin vill föreställa dig. Att sedan forsla bort massorna själv är inte ens på kartan. Med en grävmaskin och några lastbilar, tillhandahållna av asfaltsfirman, klaras jobbet av på en dag.

Förarbetet är A och O

Som med allt arbete är det viktigt att det görs noga, av någon som vet vad han håller på med. När det kommer till asfaltering är förarbetet av yttersta vikt. Ju bättre förarbete och grundning, desto bättre resultat och desto mindre underhåll kommer att krävas. Asfalt är ett hårt men flexibelt material som anpassar sig efter årstid och väderlek relativt bra, men ju äldre det blir, desto sprödare blir det och ibland måste sprickor tätas. Men sådana åtgärder görs lätt av en asfalteringsfirma och kan i vissa fall till och med ingå i en serviceplan hos entreprenören.

Schaktning och grundning

När man anlägger en garageuppfart börjar man alltid med att schakta bort jordmassor för att göra plats för underlaget. Här är det viktigt att man noga kollat upp att inga el- eller vattenledningar ligger under marken. River man en ledning eller ett rör kan det bli ordentligt dyrt. Detta vet såklart ett proffs så innan han sätter grävskopan i jorden görs vanligen en check mot gatukontoret på kommunen.

När schaktmassorna grävts upp och forslats bort fyller man på med sten i olika storlekar. Det översta stenlagret består vanligen av småsten, singel. Denna packas hårt med en vält tills det blir en jämn och fin yta. Sedan läggs vanligen en duk av geotextil på som ett skyddande lager. Detta hindrar vatten från att rinna ner i underlaget och orsaka att det blir tjäle och att underlaget expanderar, något som i sin tur kan skapa sprickor i den färdiga asfalten.

Asfalteringen

Efter skyddsduken lägger kan man börja lägga asfalten. Ofta läggs först ett skyddslager som kan bestå av återanvänd, krossad asfalt, och därefter läggs den jämna nya asfalten ut med en asfalteringsmaskin. Här är det viktigt att ett tillräckligt tjockt lager läggs ut. Åtminstone 4 cm asfalt sak ut. Vissa oseriösa asfaltsläggare nöjer sig med ett par centimeter efter ett slarvigt förarbete. Attt anlita en oseriös asfaltsläggare är att be om trubbel med sin garageuppfart. En välrenommerad asfaltsläggare vet vad som krävs för att skapa en hållbar uppfart och det är därför dessa asfaltsläggare får goda vitsord på konsumentsajterna i stället för anmälningar hos KO.

Fräscha upp din trädgård med en ordentlig uppfart, men var noga med att anlita ett proffs för jobbet! Då kan du vara säker på att du får ett kvalitetsjobb utfört och att din nya uppfart håller för många års användning.

Hur ser radonhalterna ut i ditt hus?

30 jan 2018

Radon är ett ämne som du vare sig ser eller känner lukten av; det avger heller ingen smak. Ofarligt således? Nej, radon är – näst efter cigaretter och rökning av sådana – den största källan till lungcancer och varje år så rapporteras det i Sverige in nya fall av drabbade personer. Vi ska inte skapa någon större oro här – radon är farligt på sikt; du får inte cancer bara genom att andas in luften en kortare period – men faktum är att många svenskar dagligen går och andas in luft med för höga halter av radon. 

Detta på grund av att bostäderna de bor i har radonhalter över riktmärket om 200 Bq/m3. Man räknar från Strålsäkerhetsmyndighetens sida med att så många som 400.000 bostäder i Sverige har för höga värden av radon och detta kan alltså – på sikt – bli en riktig folhälsofråga. 

“Misstänker du att din bostad har för höga halter av radon så är det första steget att genomföra en radonmätning. Skulle den bekräfta dina misstankar så krävs det en radonsanering“ 

Lösningen finns dock tillgänglig och den kommer i två steg. Nummer ett är att genomföra en radonmätning. Här kan d göra ett val mellan företag som erbjuder den tjänsten och där finns det egentligen inte så stora skillnader. Mätningen i sig är viktig – men än viktigare är när – och under hur lång tid – den äger rum. 

Radonmätning och efterföljande radonsanering 

För att få ett så exakt resultat som möjligt så krävs det att mätningen sker i minst två månader och – detta är viktigt – under den så kallade eldningsperioden. Denna infaller mellan 1:a oktober och 30:e april. 

Mätningen kommer inte alls att påverka er livssituation; små dosor – tänk storleken av en snusdosa – placeras ut i några rum och ligger där till dess att tiden om minst två månader förflutit. Efter det så analyseras värden och skulle ditt hus ha för höga halter av radon så måste åtgärder vidtas; åtgärder som stavas en radonsanering. 

Anlita rätt företag för din radonsanering 

Mätningen är en sak – radonsanering en annan. Om vi sa att företaget som genomförde mätningen inte spelade sådan stor roll så är vikten av rätt företag vid en radonsanering väldigt stor. Detta med några saker i åtanke: 

 • Radonkällan ska lokaliseras.

Varifrån kommer egentligen radongasen; är det från marken, från byggmaterialet eller från vattnet (de tre primära områden som avger radon)? Och: hur genomför man en radonmätning vid respektive källa? Erfarenhet, kunskap och rätt teknik är ett måste.

 • Hur mycket får du betala.

Lättaste vägen för ett företag vid en radonsanering vid exempelvis markradon är att täta plattan på huset samt placera in en radonsug. Men, det är också den dyraste åtgärden. Vi anser att ett företag inom radonsanering även ska ha din plånbok i åtanke. Det kan finnas andra metoder som även de sänker halterna till godkända nivåer.

 • Garanti och uppföljning.

Det är ett måste. Radon kan komma tillbaka och därför bör du får en garanti – under några år – på arbetet som är utfört. Uppföljning och kontroll kan också vara något att skriva in i avtalet. 

Många olyckor sker från tak

24 jan 2018

Ser man till en vanlig olycka i Sverige så handlar det om ett fall från ett tak. Inte sällan så handlar det om en oförsiktig villaägare som ger sig upp på taket för att skotta, byta tegelpannor som gått sönder eller för att rengöra exempelvis hängrännor och stuprör – saker som villaägaren i fråga gjort hundra gånger innan. Detta gör att man är oförsiktig och att man struntar i att vidta de säkerhetsåtgärder som bör tas. En isfläck, ett spadtag för nära kanten eller en missbedömning av takets vinkel kan göra att man ramlar och faller ned från taket. 

Har man tur så är fallet inte så högt eller kan lindras av någonting nedanför – en buske, en snöhög eller någonting annat. Har man otur så – ja, fruktansvärda skador och till och med dödsfall har kommit som en konsekvens av fall från tak. 

Taksäkerhet är viktigt 

Vi kan säga att du bor i Stockholm och äger en villa i ett område utanför. Du tar ditt underhåll av taket på allvar och genomför en årlig inspektion där du dels kontrollerar skicket och dels också ser till att reparera det som eventuellt kan behövas. Du sköter dig således prickfritt sett till underhåll för att hålla kostnaderna nere. Men, du blir en dag tvungen att ta hjälp av en sotare som bergor sig upp på taket för att rengöra din skorsten – något som leder till att han faller ned och bryter ett ben. Är det då sotarens eget fel eller är det ditt fel? 

Den frågan avgörs helt av vilken typ av taksäkerhet du har på ditt hus. Det finns krav på taksäkerhet som man som villaägare måste uppfylla; lämplig säkerhetsutrustning som exempelvis innebär att det finns en ankarpunkt (att fästa säkerhetssele i), att det finns nockräcke, att det finns glidskydd samt exempelvis en- eller flera gångbryggor. 

Om vi ponerar att du inte haft någon av dessa skydd så kan först och främst diskutera i all evighet om denne sotare överhuvudtaget borde gett sig upp på ditt tak i Stockholm - men i diskussionen om skuldfrågan så är det faktiskt du som villaägare som har ansvaret för din taksäkerhet. Sedermera så kan du få betala sanktionsavgifter. 

Kontakta ett företag inom taksäkerhet i Stockholm 

Vi nämnde ovan att säkerhetslösningar för tak kan innebära en ankarpunkt, ett nockräcke, glidskydd samt gångbryggor. Det finns även andra saker inom taksäkerhet som man kan luta sig mot och välja. Här kan vi nämna snörasskydd – viktigt även för tredje person! – bärläktssteg, säkerhetssteg och ett skyddsräcke (om du har en taklucka). 

Det finns företag som specialiserat sig på just taksäkerhet och ett sådant företag kan verkligen göra skillnad. Bor du i en villa i Stockholm och känner att frågan om taksäkerhet inte tagits på allvar så kan det definitivt finnas ett värde i att se över vilka skydd som finns tillgängliga att montera. Du kanske inte behövde det igår, du kanske inte behöver det idag – men en olycka följer sällan några givna regler. Rätt vad det är så är det du som halkar och blir en av alla de tusen som faller – och skadas – från ett tak. 

Finns möjligheten - bygg ett Attefallshus

12 jan 2018

Sverige som land har väl egentligen aldrig varit känt som ett land där saker och ting ska ske smidigt. Det mesta handlar om byråkrati, långa väntetider och längre samtal innan idé kan förvandlas till verklighet. Något som inte enbart är negativt - alternativet hade förmodligen varit ännu värre.

Men, i vissa fall skulle definitivt mindre byråkratiskt malande och mer handling vara gynnsamt; i synnerhet för privatpersoner som vill ändra i sina hem och som således inte påverkar någon annan än sig själv.

Här ska vi dock säga att det kommit att lättas upp lite grann och att detta framförallt gäller en typ av förändring där det är möjligt att bygga ett komplement till sitt hus - utan bygglov.

“ Ett Attefallshus kan byggas som en komplementbyggnad - ett förråd, ett garage eller en gäststuga. Men, det går även att bygga som en komplementbostad och där man således får en byggnad som går att bo i - året om “

Vi ska titta närmare på denna typ av byggnad som kallas för ett Attefallshus. Det krävs alltså inget bygglov för att uppföra ett sådant i anslutning till sitt hus - men det finns naturligtvis regler att förhålla sig till ändå. först och främst så måste man ansöka om att bygga ett sådant hos Byggnadsnämnden i den kommun man bor, därefter så väntar man in ett godkännande - startbesked - och därtill så finns även några byggnadstekniska regler att förhålla sig till.

Ett Attefallshus får vara max 25 meter2 och ha en höjd om max 4 meter - från mark till taknock. Det får inte uppföras närmare än 4.5 meter från din tomtgräns - närmare än så krävs det ett godkännande från grannen.

Bygga ett Attefallshus på egen hand eller köpa ett nyckelfärdigt?

Vad ska du då med ett Attefallshus till; handlar det inte om en ganska onödig investering? Tvärtom. Du kan använda ditt Attefallshus till precis vad du vill. många väljer att bygga ett garage, andra väljer ett mindre Attefallshus - eller två; du kan bygga fler än ett så länge du håller dig under ett totalt mått om 25 meter2 (två hus a`12.5 meter2 är alltså möjligt) - för vanligt förrådsutrymme.

“ Försök att matcha ditt Attefallshus mot hur området ser ut - och även mot din befintliga bostad. Det finns massor av modeller som går att köpa som nyckelfärdiga varianter “

Det bästa alternativet som ges är dock att du kan bygga det som en komplementbostad och använda som en bostad - året om. Exempelvis för uthyrning. Där måste du dock se till att isolera, dra in vatten och el samt ha ett fungerande avloppssystem.

Hur du bygger ditt Attefallshus är lite upp till dig. Så länge du håller det inom de givna måtten så är det okej. Men, tänk på att försöka matcha dels mot den befintliga bostaden och dels också mot hur området i övrigt ser ut.

Ett bra alternativ till att bygga själv kan vara att köpa ett nyckelfärdigt Attefallshus. Genom det så vet du att måtten stämmer och dels så monteras det på plats av företaget du köpt huset i fråga av. Lägg dock till att kostnader för markarbete, vatten, el och avlopp tillkommer.

Mer info finna att hitta på denna sida: https://attefallsverket.se/.

Dags att byta taket?

13 dec 2017

Det finns ett värde i att hålla sitt tak under en relativt frekvent uppsikt. Med detta menar vi att man någon gång per år bör ge sig upp på taket för att se vilket skick det håller. Ett tak har en begränsad livslängd och även om denna är lång så skadar det inte att korrigera, reparera och tvätta av det med jämna mellanrum.

Att taket i fråga är det primära skyddet för ditt hus; ett slags paraply som fångar upp regn, snö, hagel och som dessutom skyddar mot sol, blåst och olika typer av smuts och avgaser. En annan viktig aspekt gäller energiförbrukningen. Är taket på ditt hus i Stockholm inte tätt så kommer det att ge spår på din energiräkning. Detta då kall luft kommer in i huset medan varm luft åker ut; en ekvation som inte är hållbar i längden.

Således så kommer du att tjäna på att kontrollera ditt tak - antingen genom egenkontroll eller genom att ta professionell hjälp i form av en takläggare. Det senare kan vara en god lösning både sett till att besiktningen sker enligt konstens alla regler och sett till riskerna du utsätter dig för. Oavsett hur högt ditt hus är så kan ett fall åsamka stor skada och därför så finns det definitivt ett värde i att låta en takläggare - med all sin kunskap och tillhörande säkerhetsutrustning - sköta jobbet.  

Om ditt tak skulle visa sig hålla ett så pass dåligt skick att ett byte fordras då, hur ska du då gå tillväga?

Ta hjälp av en takläggare

Vi ska först och främst säga att det är möjligt att byta taket på egen hand och därigenom - rent initialt - tjäna pengar. Det handlar dock om ett tungt och ganska svårt jobb som måste vara exakt. Just där kommer ordet initialt in i bilden. lägger man taket på egen hand och misslyckas - ja, då kommer de slutliga kostnaderna att bli bra mycket högre än om man låter en takläggare göra jobbet direkt. Vi skulle definitivt rekommendera den lösningen, särskilt idag då det blivit billigare att göra så.

Använd rot-avdraget för en takläggare

Att man numera kan anlita en professionell yrkesman för renoveringar, för reparationer och för tillbyggnader och dra av 30% av de totala arbetskostnaden har gjort att det finns ett större värde i att göra så snarare än att själv plocka fram hammaren. Du kan alltså anlita en takläggare i Stockholm, få ett nytt tak lagt och dra av 30% - med ett årligt tak på 50.000 kronor - av arbetskostnaden på din deklaration. Beloppet brukar dessutom dras direkt på fakturan.

Här kan du läsa mer om takläggning: http://www.stockholmtakläggare.se.

Så undviker du problem med badrumsrenoveringen

6 dec 2017

Alla har vi drömmar när det kommer till det perfekta boendet. Huruvida det rör sig om en lägenhet i Stockholm eller en stuga på landet finns en bild av det ultimata hemmet där någonstans i bakhuvudet. Hela tiden gör vi vårt bästa för att på något sätt fortsätta sträva efter just denna perfektion. Ibland små förändringar i taget, som en ny inredningsdetalj, och ibland stora förändringar, som en badrumsrenovering.

När det kommer till det sistnämnda, en badrumsrenovering, är målet att inte behöva åtgärda något efter det att projektet är slut. Därför är det säkrast att anlita entreprenörer som är kunniga inom sitt område. Detta är speciellt vanligt förekommande när det gäller renoveringar som kräver kunskap inom vatten och el, då det krävs våtrumsbehörighet.

För dig som behöver hjälp med en badrumsrenovering i Stockholm är det enkelt att hitta entreprenörer, men utbudet är så stort att det kan vara svårt att hitta rätt. Viktigast är inte i första hand priset, utan att hantverkaren är seriös och har rätt behörighet/försäkringar.

Ett fel kan skapa flera

För många blir slutresultatet precis som önskat, en liten fräsch oas. Ett ställe där dagen börjar med en uppiggande dusch och avslutas med en tandborstning innan det åter igen är dags att gå och lägga sig. Men det finns också dessa som istället för avslappning finner sig själva i en mardröm efter renoveringen. Oftast handlar det då om att man anlitat en oseriös hantverkare eller att man gjort jobbet själv med mindre bra resultat.

Eftersom badrumsrenoveringar är ganska känsliga finns det mycket som kan gå fel. Det kan uppstå vattenläckage och liknande, vilket kan få förödande konsekvenser för resten av hemmet. Upptäcks byggfel efter slutförande av en badrumsrenovering bör åtgärder vidtas direkt.

Dokumentera projektet

Det absolut första som bör ske om fel, stora eller små, upptäcks, är en reklamation till den ansvariga entreprenören. Detta första steg får inte dröja för länge, utan måste ske i det som kallas ”skälig tid”, vilket kan vara olika från fall till fall. En bra sak att göra innan detta är dock att lista alla fel som uppstått och eventuellt fotografera dessa felaktigheter.

Det är väldigt viktigt att kunden själv inte försöker åtgärda några fel själv, då detta kan sätta käppar i hjulen för det framtida ärendet. Det måste nämligen finnas bevis på att felen funnits där från början och att dessa ligger på entreprenörens ansvar. För att få bekräftelse på felen som hittats är en besiktningsman bra att anlita. Om denne kan bekräfta felen och kanske till och med hitta flera som kunden missat, stärker det konsumentens rätt i en framtida tvist.

Åtgärder om problemet kvarstår

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som sysslar med prövningar av konsumenttvister. Det är en bra myndighet att vända sig till om entreprenören beter sig motstridigt. Dock är det viktigt att inse att ARN endast ger rekommendationer i hur tvisterna kan lösas och behandlingen av ett ärende kan ta upp till ett halvår att genomföra.

Ett annat alternativ om entreprenören motstrider reklamation, är ett bra nästa steg att kontakta en advokat som kan hjälpa till att driva ärendet vidare till domstol. Det naturliga blir en stämning. Även här kommer dokumentationen av fel väl till hands. Många advokater är specialiserade på just fuskbyggen, och att få en konkret lista på alla felaktigheter, samt ett intyg från besiktningsman hjälper även dem i sitt arbete.

Tänk efter före

För att slippa strul som kan uppstå efter en slutförd badrumsrenovering i Stockholm eller någon annanstans är det därför att välja en seriös och välrenommerad entreprenör redan innan projektet drar igång.

Behöver du inspiration inför badrumsrenoveringen. Kolla in denna sida: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/inspiration.

Så väljer du markis till nybyggda altanen

9 okt 2017

Sommaren är här. Solen gassar, jordgubbarna blommar och barnen springer runt vid poolkanten. Det är markissäsong! Funderar du att på att skaffa en markis till din nybyggda altan? Läs vår guide till terrassmarkiser så kommer ditt inköp att gå som smort!

Terrassmarkisen är en stor markistyp som är perfekt för altanen, uteplatser eller balkonger. Först ska du kolla upp var markisen ska sitta. Finns det möjlighet att montera den i husväggen? Eller går den att fästa i takfoten? Svårt att veta, så det kan vara värt att låta. Be markisföretaget komma ut och hitta på ditt hus innan du ber om en offert.

Viktigt att hitta rätt stativ

Nästa fråga är vilka egenskaper markisstativet ska ha. Detta är speciellt viktigt för en terrassmarkis, där vikarmen är den klart mest utsatta delen. Bäst kvalitet får du om du investerar i vikarmar i aluminiumprofil. Plastprofiler är mycket mindre tåliga och slits snabbt ner av väder och vind. När du jämför olika markiser så är konstruktionens kraftighet något du bör titta på, eftersom den ofta är avgörande för markisens hållbarhet i långa loppet.

Markisduken är en annan viktig komponent. Duken är bland annat mycket avgörande för priset på markisen. Satsa på kvalitet – duken utsätts för ett slitage och i längden kommer du säkert att vinna på att satsa på en lite dyrare variant. De bästa markisvävarna är idag gjorda av snygg och tålig väv gjord av 100 procents spinnfärgad akryl. Denna duk bleks inte av sol och regn och är impregnerad mot vatten och smuts. Billiga polyesterdukar är också helt okej, men har inte samma tålighet så där lär du få byta ut markisen betydligt tidigare. En annan sak som kan vara värd att tänka på är att ljusa markiser snabbare blir synligt smutsiga än mörka. Vill du slippa ägna dig åt markistvätt flera gånger om året så råder vi att du skaffar en mörkare duk.

Vev, motor eller sensor?

Nästa fråga är markisens mekaniska funktion. Många tvekar inför valet sensor, vev, eller motor. Detta är till stor del en kostnadsfråga, hur mycket är du beredd att satsa på din altantrivsel? Använder du markisen ofta så är det motordrivna markiser som rekommenderas, de ger en stor bekvämlighet, särskilt om de är kopplade till sol-och vindstyrda sensorer. När solen gassar på rullas markisen in – går solen i moln eller det börjar blåsa hårt så rullas den in. Terrassmarkiser är ganska tunga så många tycker det är mycket vunnet på att satsa på en motordriven variant, men känner du dig pigg och frisk så kan du lika gärna satsa på en vevmarkis. Särskilt om den inte används så ofta.

Lycka till med ditt val av markis, ett stort steg mot en bättre mysnivå på uteplatsen.

Att skaffa ett spabad

7 okt 2017

Att sitta i ett varmt bad är en speciell känsla när det är kallt ute. Att kunna sitta i behagligt tempererat vatten på sommaren är inte fel det heller. Ett spabad utomhus är perfekt att kombinera med egna spa-behandlingar för en riktigt härlig stund. Vidare kan det vara en bra plats för umgänge och för att bara ha det trevligt i största allmänhet. Klart är att det finns många fördelar, men att ha ett spabad utomhus ställer också en del krav på installationen och underhållet.

Sköt om vattnet

Ett spabad utomhus kräver sitt underhåll. En stor del av det är att sköta om vattnet. Till exempel brukar det rekommenderas att man tar en matsked klor efter varje bad för att rengöra vattnet. Efter att ha lagt i kloret i vattnet bör man undvika att stänga locket innan en kvart har gått. På så vis får kloret tid att verka.

Därtill är det också viktigt att kontrollera pH-värdet med jämna mellanrum. Om pH-värdet ligger utanför ett visst intervall gör inte kloret särskilt stor effekt. Något annat som bör göras med jämna mellanrum är att tvätta filtret. Hur ofta man bör göra det beror på hur mycket man badar, men att göra det en gång i månaden är en bra tumregel.

Vidare bör man byta ut vattnet ett par gånger om året. Hur ofta man bör göra det mer exakt beror på, precis som med filterbyte, hur ofta man badar. Använder man spabadet några gånger i veckan är det bra att byta ut vattnet 2 – 4 gånger per år. Badar man nästan varje dag bör det göras oftare än så.

Checklista för spabad

 • Rengör filtret ungefär en gång i månaden
 • Byt vatten mellan 2 – 4 gånger per år om du badar 1 – 3 gånger i veckan. Fler gånger än så om du badar mer.
 • Kolla pH-värdet någon gång i veckan. Vid dåliga värden verkar inte kloret ordentligt.
 • Dosera ungefär en matsked klor efter samtliga bad.

Energiförbrukning

Ett spabad utomhus drar givetvis en del energi. Hur mycket det drar beror på flera saker. Främst beror det på hur ofta och hur länge man badar, men en annan betydande faktor är hur väl isolerat badet är. Den som vill ha ett spabad utomhus utan att det tär på ekonomin alltför mycket, kan alltså göra rätt i att välja ett så välisolerat spabad som möjligt. Detta även om de kan vara lite dyrare vid själva inköpet. Badar man tillräckligt mycket kan man, om man väljer rätt modell, spara in mellanskillnaden och mer än så på lång sikt.

Läs mer på https://www.spadealers.se/.

← Äldre inlägg